Nyheter

Årsmöte med FORSA Riks, onsdagen den 20 mars 2024 kl. 10.00 – 12.00 i Östersund, Kunskapens väg 8: mötesrum P2517, kallas allmänt för Bävern. Lokalen ligger i det som kallas P-huset, på plan 2, det vill säga samma hus och våningsplan som socialt arbete.

Se följande länk till Campuskarta Öster...

Föreningen Forsa Stockholm har som mål att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik.

Inbjudan till ett Forsa-seminarium om sexualbrottsprevention riktad mot utövare av sexuellt våld

Sexuellt våld är ett allvarligt samhällsproblem. På senare år har vikten av...

Inbjudan Forsa Norr om fattigdom

Forsa Norr bjuder in till en seminarieserie om fattigdom hösten 2023. Medverkande kommer att vara forskare, praktiker, samt representanter från den ideella och offentliga sektorn. Vid varje tillfälle ges tematiska presentationer om fattigdom samt avslutas med en p...

FORSA Småland bjuder in till Digitalt FORSA-café!

När: Torsdagen den 30 november kl. 16:00-17:30 Var: Digitalt café via plattformen Zoom Se inbjudan för mer information: Inbjudan till FORSA Cafe 2023-11-30 FORSA Småland

Temat är: Interprofessionell samverkan mellan tolkar och socialarbeta

...

Föreningen Forsa Stockholm har som mål att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik.

Inbjudan till ett Forsa-seminarium om Arbete under (o)lika villkor? Om äldreomsorgens vardag, ledning och styrning i mångetniska arbetsgrupper

Med dagens äldreomsorg i foku...

CALL FOR ABSTRACTS: FORSA/NASSW 2024

För kännedom och spridning/For information and dissemination

Welcome to the international FORSA/NASSW conference which will be hosted by the Department of Social Work, University of Gothenburg, Sweden, June 17th-19th 2024.

Social Work as Emancipatory Practi

...

Satsning på socionomers vidareutbildningar istället för signalpolitik

Förra hösten togs ett gemensamt initiativ att lyfta fram socionomers vidareutbildningsbehov. Socionomutbildningarna i landet (FSSOC), tillsammans med fack (Akademikerförbundet SSR), Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) och För...

Den 23 mars genomförs årsmöte för FORSA Riks på Södertörns högskola kl. 13:15-15:00

FORSA Riks välkomnar samtliga medlemmar. Det går även bra att delta via Zoom via följande länk: https://lu-se.zoom.us/j/63575939576

Kallelse, dagordning samt bilagor finns här:

Dagordning och verksamhetsberä...

Göteborgsprofilen Bettan Byvald tilldelas FORSA-priset 2022

Bettan Byvald har varit verksam som socialarbetare i nordöstra Göteborg i närmare fyra decennier. Idag är hon en förebild för många, både inom och utanför akademin. Tisdagen den 8 november tilldelades Bettan Byvald FORSA priset av Alexand...

Presentationer från FORSA eventet Utredningen om en hållbar socialtjänstlag

Den 17 juni FORSA arrangerade ett zoom-seminarium om förslaget till ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Medverkade gjorde Margareta Winberg, särskild utredare och Martin Börjesson, docent, Ersta Sköndal, som gjort en kritisk...

Nordisk Forsa-konferens i Reykjavik
De nordiska Forsa-föreningarna arrangerar regelbundet gemensamma konferenser. 2020 var den planerad till Reykjavik, Island. På grund av covid-19 skjöts konferensen fram till 2021. De lokala arrangörerna framför följande meddelande:

"Dear colleagues, As many o...

Evenemang online

Som en anpassning till covid19-pandemin har evenemang som arrangeras av FORSAs lokalföreningar kommit ske i digital format. Det positiva med denna digitalisering är att evenemangen blir öppna för deltagare oberoende av avstånd.

Digitala evenemang kommer presenteras på denna sida...

UTREDNINGEN OM EN HÅLLBAR SOCIALTJÄNSTLAG - INBJUDAN OCH PROGRAM DEN 17 JUNI 2021

Ta chansen att lyssna och ställa frågor till Margareta Winberg, särskild utredare som på regeringens uppdrag arbetat med att ta fram förslaget för en moderniserad socialtjänstlag, och Martin Börjeson, forskare och do...

Remiss Framtidens socialtjänst

Medlemmar ur Forsas riksstyrelse har formulerat ett svar till slutbetänkandet av utredningen Framtidens socialtjänst (SOU 2020:47). Du finner svaret via följande länk

Film från Forsas ordförande

Den 12 oktober genomfördes Socionomdagen, ett digital evenemang, av Socionomsektionen vid Linköpings universitet. Alexandru Panican, ordförande för Forsas riksstyrelse deltog via ett inspelat inlägg. Det går att se via spelaren nedan:

Vinnare utsedd av 2020 års FORSA-pris

FORSA-priset är en hedersutmärkelse som delas ut av FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete). Pristagaren får även 10 000 kronor.

Priset instiftades av FORSA för att stimulera och uppmuntra kunskapsutveckling och forskning inom den sociala sektorn. De...

Forsa Östergötland har publicerat en föreläsning av Gustaf Marcus med titeln "En normal människa? Normaliseringen sedd genom skönlitteraturen runt sekelskiftet 1900". Den finns att ta del av via Forsa Östergötlands sida

Socialvetenskaplig tidskrift - Temanummer om kritiskt socialt arbete
Socialvetenskaplig tidskrift planerar att ge ut ett temanummer om kritiskt socialt arbete. Mer information finner du på tidskriftens hemsida: Socialvetenskaplig tidskrift

2018 fastslog alla nordiska FORSA-föreningar en gemensam deklaration. Den finns att läsa via följande länk: FORSA Joint declaration 2018

Forsa Riks kallar till årsmöte

Forska Riks kallar till årsmöte i Norrköping, fredagen den 27 mars 2019 kl. 15:00 – 18.00.

Adress: Bredgatan 33, Kåkenhus, Campus Norrköping, lokal K6A.

Dagordningen hittar du här

Vänliga hälsningar,

Styrelsen för Forsa Riks

Nu finns ett nytt nummer av Socialvetenskaplig tidskrift tillgängligt. Det är ett temanummer med titeln Välfärd. För mer information om innehållet, gå in på Socialvetenskalig tidskrifts hemsida

Inbjudan till bokrelease – ”Renässans för socialpedagogik? En bok om socialpedagogisk bildning” - i samband med FORSA Östergötlands årsmöte
25 februari 2020, Norrköping. Mer information finns via denna länk: Inbjudan Bokrelease och årsmöte FORSA Östergötland 25 feb 2020.pdf