FORSA Väst

FORSA Väst vill minska glappet mellan det sociala arbetets praktik och forskningsfält. Vi skapar mötesplatser för studenter, forskare och praktiker som verkar i Väst. I FORSA Väst ingår Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland.

Som medlem får du bland annat Socialvetenskaplig tidskrift hemskickad till dig. Under "Lokala nyheter" och "Protokoll" får du som medlem koll på vad som händer i föreningen. Vi finns även på Facebook, följ oss gärna FORSA Väst

OM MEDLEMSKAP
Så här gör du för att bli medlem i lokalföreningen Forsa Väst:

  1. Betala medlemsavgift till Forsa Väst: Bankgiro 5462-8508. Skriv ditt namn som meddelande.
    Medlemsavgiften är 345 kr/år, eller 175 kr/år för studerande och pensionärer.
  2. Registrera dig HÄR

Ändra adressuppgifter OBS När du ändrar adress – anmäl den under medlemsuppgifter Bli medlem

STYRELSEN FORSA VÄST 2024:

Katarina Hollertz, ordförande, är socionom och lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om arbetsmarknad, socialpolitik och organisatoriska villkor för socialt arbete.

Martina Axmin, föreningens kassör, har disputerat i socialrätt och har ett biträdande universitetslektorat i socialrätt vid Lunds universitet. Martinas forskningsfrågor är kopplade till grundläggande sociala rättigheter och välfärdsstatens utveckling och utmaning; oftast med ett särskilt fokus på äldre. Martina understryker vikten av att kombinera forskning med samverkan med det omgivande samhället.

Ordinarie ledamöter:

Markus Sundemo, utbildad socialpedagog vid Högskolan Väst och socionom med inriktning myndighetsutövning på Göteborgs Universitet. Markus som behandlare i särskild undervisningsgrupp (SU-grupp) i Ale kommun. I SU-gruppen har de fokus på eleven men erbjuder även stöd för föräldrar. Arbetet innebär också en tät kontakt med socialtjänsten och elevens hemskola.

Jayeon Lee, utbildad socionom från Sydkorea och arbetar som universitetslektor i socialt arbete vid GU. Jayeons intressen i socialpolitik, arbetsmarknadspolitik, det civila samhället samt hållbarhetsfrågor genomsyrar hennes forskning och undervisning.

Sofia Nord Levin, universitetsadjunkt vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet.

Alexander Westerberg, Utvecklingsledare/utredare. Stenungsunds kommun.

Föreningens övriga förtroendevalda:

Björn Andersson, uppdrag som revisor och är universitetslektor på Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet.

Helena Johansson, uppdrag som revisor. Helena är universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet, tog sin socionomexamen 1987 och har sedan dess arbetat fram för allt med ungdomsarbete. Hennes forskning kan sammanfattas i några nyckelord: ungdom, kön, familj och socialtjänstens insatser.

Therese Landén, uppdrag i valberedningen. Therese har arbetat praktiskt med sociala boendefrågor/verksamheter både inom kommunal verksamhet och nu inom Göteborgs stadsmission. Hon arbetar för närvarande som verksamhetschef med övergripande ansvar för Bostad först och lägenhetsboende samt Brukarinflytande och Peer support. Therese är nästan färdig Socialpedagog, Vårdhögskolan Göteborg (+lite till).

Lina Wallberg, uppdrag i valberedningen. Verksamhetsutvecklare i Socialförvaltning sydväst, avdelning Boende och hemlöshet samt doktorand i FYS – forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten genom Göteborgs universitet. Mina forskningsintressen är främst inom boende- och hemlöshetsområdet.

Vid frågor får du hör gärna av dig till: katarina.hollertz@socwork.gu.se

FORSA Väst protokoll och handlingar


Följ med i vad som händer lokalt i föreningen! Här publicerar vi i FORSA Väst protokoll och handlingar från styrelsemöten och årsmöten.

Protokoll 22 januari 2024.pdf

Protokoll 15 november 2023.pdf

Protokoll 11 september 2023.pdf

Protokoll 4 april 2023....

HÄR PUBLICERAS VÄSTS LOKALA NYHETER LÖPANDE

2024-05-03 Nytt flygblad om medlemskap i FORSA

Vi har tagit fram ett nytt flygblad. Skriv gärna ut och häng upp på din arbetsplats. Det sociala arbetet utvecklas genom möten och samtal - och vi behöver vara många som deltar! FORSA - för det sociala a...

Välkommen till #lokalaperspektiv2022

Inför valet 2022 bjöd FORSA Väst och samarbetspartners in till en serie med konstruktiva och kritiska samtal om våra mest angelägna socialpolitiska frågor. FORSA Väst var initiativtagare till samtalsserien #lokalaperspektiv2022 som arrangerades i samarbete m...

FORSA Väst söker projektkoordinator för #lokalaperspektiv2022

Korta fakta om jobbet:
  • Omfattning: Deltid (ca 30-40 timmar/månad)
  • Varaktighet: 1 februari – 30 september
  • Anställningsform: Tidsbegränsad
  • Plats: Göteborg/Väst-Sverige
Om arbetet:

Forsa Väst är en ideell organisation som a...