Karl Grunewald - mottagare av FORSA-priset 2006

2006 mottog Karl Grunewald FORSA-priset med motiveringen:

*Karl Grunewald har visat hur solidaritet och kunskap kan förenas i praktisk handling. Under mer än ett halvt sekel har han verkat för bättre livsvillkor för personer med funktionshinder.

Han har drivit på, inte tvekat att ta ställning i kontroversiella frågor och visat vägen både som offentlig person och som engagerad medmänniska. Kraft och energi har han hämtat ur både en optimistisk tro på människors möjligheter och en reflekterande kritisk analys hav hindren.

Han har initierat det öppna samtalet om flerhandikapp och inlärningssvårigheter. Genom tidskriften INTRA och genom sina böcker verkar han fortfarande outtröttligt för att stimulera oss alla till lärande och fortsatt brobygge mellan fält och forskning.*