FORSA Syd

Vill du bli medlem i FORSA Syd? Betala in medlemsavgiften samt registrera dig via bli.medlem.forsa.nu.
Plusgiro 491 54 18-0
Medlemsavgiften är 345 kr/år, 175 kr/år för studerande och pensionärer.

Ändra adressuppgifter OBS När du ändrar adress – anmäl den under medlemsuppgifter Bli medlem

Kontakt: marie.engqvist-ridell@mau.se

Styrelse Forsa Syd

Ordförande: Heléne Hardenstedt
Kassör: Annica Tempte
Sekreterare: Marie Engqvist Ridell

Ordinarie ledarmöter:
Linda Arvidsson
Stina Balldin
Carin Cuadra
Marie Engqvist Ridell
Heléne Hardenstedt
Annica Lindh

Suppleanter:
Katarina Lindeberg
Anna Wallin

Revisor:
Olof Samuelsson

Lunchseminarium - Tid för prat Den 23 maj kl. 12.15 – 13.15 där temat är Socialt arbete och kriminalitet. Mötet inleds med en kort presentation där erfarna inom området fördjupat sig i formuleringarna från Tidöavtalet. Därefter samlas vi för diskussion utifrån temat. Varmt välkommen! Länk till semin...