Senaste nytt:

Föreningen Forsa Stockholm har som mål att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik.

Inbjudan till ett Forsa-seminarium om Arbete under (o)lika villkor? Om äldreomsorgens vardag, ledning och styrning i mångetniska arbetsgrupper

Med dagens äldreomsorg i foku...

CALL FOR ABSTRACTS: FORSA/NASSW 2024

För kännedom och spridning/For information and dissemination

Welcome to the international FORSA/NASSW conference which will be hosted by the Department of Social Work, University of Gothenburg, Sweden, June 17th-19th 2024.

Social Work as Emancipatory Practi

...

Inbjudan till Forsa seminarium om placerade barns hälsa

Inbjudan till Forsa seminarium om placerade barns hälsa

Många studier och kartläggningar har visat att barn i samhällsvård har betydligt sämre hälsa än andra barn. Det gäller såväl fysisk hälsa som tandhälsa, psykisk hälsa och vaccinationsg...

Förbundet för forskning i socialt arbete

I FORSA är det sociala arbetet i centrum, med frågor som:

  • Hur ska vi förena socialt arbete i teori och praktik?
  • Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför?
  • Hur ser förhållandet ut mellan praktik, utbildning och forskning i socialt arbete?

Bli medlem

För en levande debatt krävs dialog, därför vill vi att du deltar i det sociala arbetets utveckling!

Mer information och anmälan hittar du under bli medlem.

Socialvetenskaplig tidskrift

Vill du veta mer om vår tidskrift, Socialvetenskaplig tidskrift?

Mer information hittar du här