FORSA Stockholm

Vill du bli medlem i FORSA Stockholm? Registrera dig via bli.medlem.forsa.nu samt betala medlemsavgift till Forsa Stockholm via Postgiro 489 59 75-3. Det går även bra att betala medlemsavgiften via Swish, nummer: 1234798856. Fyll även i dina uppgifter i formuläret på denna sida: bli.medlem.forsa.nu

Ändra adressuppgifter OBS När du ändrar adress – anmäl den under medlemsuppgifter Bli medlem

Nyheter

Föreningen Forsa Stockholm har som mål att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik.

Inbjudan till ett Forsa-seminarium om sexualbrottsprevention riktad mot utövare av sexuellt våld

Sexuellt våld är ett allvarligt samhällsproblem. På senare år har vikten av prevention riktad mot personer som utövar våld, även utanför rättssystemet, betonats. Socialt arbete spelar en viktig roll i detta förebyggande arbete. En ny skrivelse i Socialtjänstlagen anger att Socialtjänsten ska erbjuda den som utövar våld (inklusive sexuellt) i nära relationer hjälp för att ändra sitt beteende. Lite är dock känt om hur personer inom målgruppen själva upplever behandling eller annat stöd som kan minska risken för att utöva sexuellt våld. Under detta Forsa-seminarium presenteras ett avhandlingsprojekt om stöd och behandling för problem relaterade till sexualbrott, med utgångspunkt i sexualbrottsdömda mäns egna upplevelser.

Stöd och behandling för sexualbrottsdömda män i Sverige – behandlingsberedskap, förändring och tidigare hjälpsökande beteende

Stina Lindegren, socionom och doktorand vid Uppsala universitet, Institutionen för socialt arbete, presenterar sitt avhandlingsprojekt, där hon genom en pilotutvärdering (för- och eftermätning) samt intervjustudie har undersökt sexualbrottsdömda mäns erfarenheter. Avhandlingen utforskar om, och i så fall hur, sexualbrottsbehandling inom Kriminalvården bidrar till förändring, vad som möjliggör för klienter att ta emot sådan behandling samt deras försök att söka hjälp innan, eller under tiden som, brottet begicks. Seminariet kommer beröra implikationer för teori, policy och det sociala arbetets praktik.

VÄLKOMNA till seminariet som genomförs via Zoom den 20/2, 2024 kl. 17.00 – 18.30. Seminariet är öppet för alla med intresse för dessa frågor. Om du har några frågor, kontakta: ann-sofie.bergman@socarb.su.se

Zoom-länk till seminariet finns i inbjudan: Inbjudan till Forsa seminarium om sexualbrottsprevention riktad mot utövare

Årsmöte

Årsmöte 2024

Välkomna till årsmöte för FORSA Stockholm, onsdagen den 6 mars 2024, kl. 17.00. Mötet genomförs digitalt via Zoom, (länk i bifogad fil, inbjudan) och är öppet för alla. Det är dock endast medlemmar som kan rösta. Medlem blir man genom att betala medlemsavgift till Postgiro 489 59 75-3, FORSA Stockholm. I medlemsavgiften ingår årsprenumeration på Socialvetenskaplig Tidskrift. Ordinarie medlemsavgift är 345 kr/år. Studerande och pensionärer betalar 175 kr/år. Det går även bra att betala medlemsavgiften via Swish, nummer: 1234798856. Fyll även i dina uppgifter i formuläret på denna sida: bli.medlem.forsa.nu

För mer information se följande filer:

Kallelse till årsmöte Forsa Stockholm 6 mars 2024

Inbjudan till årsmöte för FORSA Stockholm 6 mars 2024

Årsmöte 2023

Välkomna till årsmöte för FORSA Stockholm, tisdagen den 21 februari 2023, kl. 17.00. Mötet genomförs digitalt via Zoom, (länk i bifogad fil, inbjudan) och är öppet för alla. Det är dock endast medlemmar som kan rösta. Medlem blir man genom att betala medlemsavgift till Postgiro 489 59 75-3, FORSA Stockholm. I medlemsavgiften ingår årsprenumeration på Socialvetenskaplig Tidskrift. Ordinarie medlemsavgift är 345 kr/år. Studerande och pensionärer betalar 175 kr/år. Det går även bra att betala medlemsavgiften via Swish, nummer: 1234798856. Fyll även i dina uppgifter i formuläret på denna sida: bli.medlem.forsa.nu

För mer information se följande filer:

Inbjudan till årsmöte för FORSA Stockholm 21 februari 2023.pdf

Dagordning för årsmöte Forsa Stockholm 21 februari 2023.docx

Förslag till reviderade Stadgar Forsa Stockholm 2023.pdf