FORSA Stockholm

Vill du bli medlem i FORSA Stockholm? Registrera dig via bli.medlem.forsa.nu samt betala medlemsavgift till Forsa Stockholm via Postgiro 489 59 75-3. Det går även bra att betala medlemsavgiften via Swish, nummer: 1234798856. Fyll även i dina uppgifter i formuläret på denna sida: bli.medlem.forsa.nu

Ändra adressuppgifter OBS När du ändrar adress – anmäl den under medlemsuppgifter Bli medlem

Inbjudan till ett Forsa-seminarium 16 mars kl 17.00-18.30, om barns uppfattningar om socialtjänsten

Inbjudan till Forsa seminarium om barns uppfattningar om socialtjänsten.pdf

VÄLKOMNA till seminariet som genomförs via Zoom den 16/3, 2023 kl. 17.00 – 18.30 (zoomlänk och mer info i bifogad inbjudan). Seminariet är öppet för alla med intresse för dessa frågor. Om du har några frågor, kontakta: ann-sofie.bergman@socarb.su.se

Studien som presenteras har publicerats i Socialvetenskaplig Tidskrift. Tre inbjudna gäster berättar om sina erfarenheter från den genomförda studien:

Ylva Spånberger Weitz, följeforskare, verksam vid Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Maja Hagström, medforskare och tidigare processledare Soc för unga, verksam vid Storsthlm

Zhané Taylor, medprocessledare Soc för unga samt Unga röster i Soc

Årsmöte 2023

Välkomna till årsmöte för FORSA Stockholm, tisdagen den 21 februari 2023, kl. 17.00. Mötet genomförs digitalt via Zoom, (länk i bifogad fil, inbjudan) och är öppet för alla. Det är dock endast medlemmar som kan rösta. Medlem blir man genom att betala medlemsavgift till Postgiro 489 59 75-3, FORSA Stockholm. I medlemsavgiften ingår årsprenumeration på Socialvetenskaplig Tidskrift. Ordinarie medlemsavgift är 345 kr/år. Studerande och pensionärer betalar 175 kr/år. Det går även bra att betala medlemsavgiften via Swish, nummer: 1234798856. Fyll även i dina uppgifter i formuläret på denna sida: bli.medlem.forsa.nu

För mer information se följande filer:

Inbjudan till årsmöte för FORSA Stockholm 21 februari 2023.pdf

Dagordning för årsmöte Forsa Stockholm 21 februari 2023.docx

Förslag till reviderade Stadgar Forsa Stockholm 2023.pdf