Tapio Salonen - mottagare av FORSA-priset 2011

2011 mottog Tapio Salonen FORSA-priset med motiveringen:

*Tapio Salonen tilldelas FORSA-priset 2011 för att sitt brinnande engagemang i sociala frågor och för att han också lyckats lyfta in dessa frågor i samhällsdebatten och i socialpolitiken.

Han är en kreatör och en innovatör – en person som driver på och sätter igång saker. Detta gäller både inom och utom FORSA. Som exempel på en idé som Tapio Salonen sått fröet till kan nämnas SocialVetenskap.se. Den nordiska tidskrift som nu i år kommer att lanseras, Nordic Social Work Research är också den frukten av en idé som planterades i Helsingfors när Tapio Salonen precis var på väg att lämna ordförandeposten i Riksförbundet FORSA, där han var ordförande under åren 2000-2006.

Tapio Salonen personifierar på många sätt idén med FORSA - den ständiga kopplingen mellan forskning och praktik.*