FORSA Väst protokoll och handlingar


Följ med i vad som händer lokalt i föreningen! Här publicerar vi i FORSA Väst protokoll och handlingar från styrelsemöten och årsmöten.

Protokoll 22 januari 2024.pdf

Protokoll 15 november 2023.pdf

Protokoll 11 september 2023.pdf

Protokoll 4 april 2023.pdf

Konstituerande möte ny styrelse 2023.pdf

Protokoll årsmöte 2023.pdf

Handlingar inför årsmöte 2023

FORSA Väst styrelsemöte januari 2023. Protokoll.pdf

FORSA Väst styrelsemöte december 2022. Protokoll.pdf

FORSA Väst styrelsemöte oktober 2022. Protokoll.pdf

FORSA Väst styrelsemöte april 2022. Protokoll.pdf

FORSA Väst. Protokoll årsmöte 220315.pdf

FORSA väst. Konstituerande protokoll 220315.pdf

Handlingar inför årsmöte 2022

FORSA Väst protokoll styrelsemöte 211109.pdf

FORSA Väst protokoll styrelsemöte 210928.pdf

FORSA Väst protokoll styrelsemöte 210420.pdf

FORSA Väst protokoll konstituerande styrelsemöte 210310.pdf

FORSA Väst protokoll årsmöte 210310.pdf

FORSA Väst årsmöte 2021. Dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.pdf

FORSA Väst. Ekonomisk rapport 2020.pdf

Inbjudan till Forsa västs medlem- och årsmöte 10 mars 2021.pdf

FORSA Väst protokoll 210120.pdf

FORSA Väst protokoll 201111.pdf

FORSA Väst protokoll 200928..pdf

FORSA Väst protokoll 200504.pdf

FORSA Väst protokoll konstituerande möte 200316.pdf

FORSA Väst. Årsmöte protokoll 200316.pdf

FORSA Väst. Årsmöte 200316. Dagordning, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning..pdf

FORSA Väst protokoll 191202.pdf

FORSA Väst protokoll 191104.pdf

FORSA Väst protokoll 190916.pdf

FORSA Väst protokoll 190513.pdf

FORSA Väst. Årsmöte protokoll 190319.pdf

Forsa Väst stadgar 2019.pdf


Har du några frågor går det bra att höra av sig till:
Ordförande: Helena Mäki (helena.falk.maki@gmail.com)
Eller besök vår Facebook-sida och skriv till oss: Forsa Väst facebooksida