FORSA Väst söker projektkoordinator för #lokalaperspektiv2022

Korta fakta om jobbet:
 • Omfattning: Deltid (ca 30-40 timmar/månad)
 • Varaktighet: 1 februari – 30 september
 • Anställningsform: Tidsbegränsad
 • Plats: Göteborg/Väst-Sverige
Om arbetet:

Forsa Väst är en ideell organisation som arbetar för att minska glappet mellan praktik och forskning inom det sociala arbetets fält. Vi vill bidra till att skapa mötesplatser mellan studenter, forskare, praktiker och politiker som verkar i Forsa Västs upptagningsområde (Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland). Under våren kommer Forsa Väst genom #lokalaperspektiv2022 genomföra minst åtta populärvetenskapliga samtal om de mest brännande lokala socialpolitiska frågorna inför valet 2022. #lokalaperspektiv2022 syftar till att sprida aktuell forskning och därmed stödja de demokratiska samtalen om angelägna samhällsutmaningar (till exempel barnfattigdom, kompetensförsörjning, sociala perspektiv på klimatomställning, glesbygdspolitik och urban norm, skolans likvärdighet, arbetsmarknad etc). #lokalaperspektiv2022 leds av en arbetsgrupp som består av medlemmar i Forsa väst. Till #lokalaperspektiv2022 finns även en styrgrupp där samverkande partners är inbjudna (bland annat Högskolan Väst, Göteborgs universitet, Tidskriften Socialpolitik). #lokalaperspektiv2022 finansieras av bidrag från CSA (Centralförbundet för socialt arbete) samt SLU (Statens landsbruksuniversitet). Vi erbjuder ett dynamiskt, kreativt och självständigt arbete med stora möjligheter att knyta kontakter, få erfarenheter av att arrangera seminarier och inte ett forum för att kanalisera ett eget engagemang för demokrati och sociala frågor.

Arbetsuppgifter:

Tillsammans med arbetsgruppen och styrgruppen för #lokalaperspektiv2022 kommer du att koordinera arbetet. Konkreta arbetsuppgifter kan bestå av att ha den löpande kontakten med inbjudna gäster, boka lokaler, ansvara för logistik i samband med eventen, bistå i arbetet med marknadsföring, planering, moderera samtal samt dokumentera. Du kommer att få arbetsledning av Forsa väst, men din formella arbetsgivare är Tidskriften Socialpolitik. Arbetet ställer mycket höga krav på flexibilitet, samarbetsförmåga och engagemang.

Kvalifikationer:
 • Du här en examen inom samhällsvetenskap (gärna socialt arbete eller näraliggande ämnen)
 • Du har erfarenhet av att koordinera och arrangera evenemang
 • Du har ett stort intresse av demokrati, kunskapsutveckling, dialog och samhällsfrågor
 • Det är en fördel om du har erfarenhet av idéburen sektor och föreningsarbete
 • Som person är du självständig och har god förmåga att samarbeta med andra
Lön:

Efter överenskommelse

Skicka din ansökan senast den 18 januari 2022 till:

vast.forsa@gmail.com

För frågor kontakta:
 • Katarina Hollertz, vice ordförande i Forsa väst och lektor i socialt arbete GU, tel. 0706-14 85 66
 • Anna Ryan Bengtsson, ledamot i Forsa västs styrelse, projektledare för #lokalaperspektiv2022 och lektor i socialt arbete GU, tel. 031-7861592

Vi ser fram mot din ansökan!