HÄR PUBLICERAS VÄSTS LOKALA NYHETER LÖPANDE

2024-05-03 Nytt flygblad om medlemskap i FORSA

Vi har tagit fram ett nytt flygblad. Skriv gärna ut och häng upp på din arbetsplats. Det sociala arbetet utvecklas genom möten och samtal - och vi behöver vara många som deltar! FORSA - för det sociala arbetets framtid 2024.pdf

2023-05-03 TIPS: Inspelade presentationer från Fokus: forskning i socialtjänsten finns publicerade på forskarskolans hemsida. Den 8 mars 2023 bjöd Forskarskolans in till en heldag om socialtjänsten som den kunskapande arbetsplatsen. Forskarskolans yrkesverksamma doktorander stod för merparten av det spännande innehållet som både handlade om pågående forskning och olika sätt att kunskap- och kompetensutveckla i socialtjänsten. Med representation från politik, praktik och forskning erbjöds en heltäckande och fullspäckad dag med möjlighet till att förkovra sig i olika perspektiv på kunskapsutveckling. Konferensdagen spelades in och det finns möjlighet att ta del av de inspelade presentationerna här nedanför.

INSPELADE FÖREDRAG

Läs mer om Forskarskolan HÄR

2023-05-03 TIPS: Följeforskning om projektet Tidig upptäckt – tidig insats och rapporten "SOCIALTJÄNSTENS BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE UR UNGAS PERSPEKTIV" av Anette Bolin, Emma Sorbring och Johanna Nyman, Högskolan Väst 2023

"Sverige har en lång historia av brottsförebyggande initiativ för att tidigt upptäcka ungdomar som är involverade i brottslighet eller befinner sig i kriminella miljöer. På operativ nivå involverar samarbetet främst socialtjänst och polis. Socialtjänsten i Trollhättans Stad har under 2021–2022 genomfört brottsförebyggande insatser inom ramen för projektet Tidig upptäckt – tidig insats (TUTI). TUTI bygger på tidiga interventioner, delaktighet och samverkan, såväl övergripande som i det enskilda fallet. Ambitionen med projektet var att minska risken för att unga 9–17 år utvecklar en kriminell livsstil samt förebygga risk för kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa och utanförskap. Detta genom att systematisera det arbete med brottsförebyggande insatser gällande unga förstagångslagöverträdare som sker i samverkan mellan socialtjänst, polis, åklagare och civilsamhälle.

Resultaten visar att de unga har högt förtroende för samhällets reaktion och ger legitimitet till det stöd som ges i kedjan av insatser: polis, mottagningsgrupp och familjebehandlare. Sammantaget kan vi konstatera att unga som genomgått hela TUTI-kedjan upplever samhällets reaktion vid sin första lagöverträdelse som positiv."

Socialtjanstens-brottsforebyggande-arbete.pdf

2023-03-13 BLOGGINLÄGG: Öppet samtal om hemlöshet 10 februari 2023 - Text Lina Wallberg

Ett öppet samtal om ett ämne som hemlöshet kan nästan komma att handla om vad som helst… Det finns så många olika nivåer och vinklar i detta, och det är det som också gör ämnet så spännande och samtidigt så angeläget. Samhället idag präglas på många plan av otrygghet och osäkerhet, vilket vi ständigt påminns om, inte minst via nyheterna och politiken, både globala kriser som krig och klimatförändringar, men också på närmare håll med ekonomisk kris, ökat fokus på gängkriminalitet samt inte minst en otrygg bostadsmarknad som drabbar många människor.

Att fundera över vad vi lägger för betydelse i begreppet hemlöshet är viktigt när vi försöker förstå detta ämne och hur stödet från samhället ska se ut. Att sakna ett hem kan sträcka sig mellan att helt sakna skydd och tak över huvudet, att bo i flera år i socialtjänstens boenden, att behöva flytta runt mellan bekanta, mellan korta kontrakt eller vara på väg ut från en vårdinstitution eller fängelse och inte ha någonstans att ta vägen.

Vilka människor som får hjälp av samhället i sin bostadssituation, och vilka som inte får hjälp är en mycket viktig diskussion. Får att få stöd till boende av samhället är det inte din bostadssituation som är avgörande, utan det är bedömningen som görs om rätten till detta stöd. På det öppna samtal om hemlöshet som Forsa Väst anordnade den 10 februari berättade Matti Wirehag om hur detta stöd bedöms och genomförs i många av Sveriges kommuner utifrån den kartläggning han har genomfört i sin avhandling ”Hantering av hemlöshet”. Med utgångspunkt i frågan om rätten till bostad beskrev han bland annat hur vi skiljer mellan mänskliga och medborgerliga rättigheter, vilket innebär att papperslösa och så kallade EU-migranter ofta står helt utan samhällets stöd. I avsaknaden av en statlig styrning i arbetet mot hemlöshet, genom det kommunala självstyret, ser insatserna också olika ut i kommunerna, vilket på vissa ställen kan skapa en rättsosäkerhet i förhållande till bland annat hyreslagen.

I samtalet deltog även Lina Wallberg; FYS-doktorand samt anställd i Göteborgs stad, Avdelningen för boende och hemlöshet, Cecilia Bergstedt; anställd på Stadsmissionens Bostad Först-verksamhet samt Rickard Plan; som genom egen tidigare erfarenhet samt arbetet som brukarrevisor gav oss perspektivet på hur det är att vara mottagare av dessa insatser. Med utgångspunkt i Mattis avhandling kom samtalet att vandra mellan definitioner av hemlöshet, vad socialtjänstens roll ska vara i detta, betydelsen av ett hem och av att få välja var och hur man vill bo, samt hur upplevelsen kan vara att få ett utlovat stöd tillbakadraget samt den svåra resan att flytta till en egen lägenhet efter många år i socialtjänstens boenden. Intresset av samtalet var stort och det drog mycket publik, både på plats och digitalt. Något som hade lyft samtalet ytterligare hade varit att få ta större del av publikens tankar, då det fanns representanter för många olika perspektiv med; praktiker, akademiker och allmänhet. Men det kanske viktigaste målet med denna typ av samtal anser jag uppnåddes: Att väcka vidare tankar om en så viktig fråga som hemlöshet samt att skapa mötesplatser för många olika personer och perspektiv.

Lina Wallberg

FORSA Väst kallar till Medlem- och årsmöte 14 mars 2023

Vi inleder kvällen med öppet mingel dit alla är välkomna! Efter tilltugg kommer vi få lyssna till ett kritiskt och konstruktivt samtal om kunskap och socialt arbete med Bettan Byvald, socialarbetare och mottagare av FORSA-priset 2022, och Evelyn Khoo professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Det är ett öppet samtal som bjuder in till dialog om socialt arbete och kunskap - om relationen mellan akademin och praktiken, om kunskapscirkulationen däremellan. Sprid gärna inbjudan!

Inbjudan FORSA Väst Medlem- och årsmöte 14 mars 2023.pdf

PROGRAM 17.00 Mingel med tilltugg 17.30 -18.30 Samtal om kunskapscirkulation med Bettan Byvald, socialarbetare och Evelyn Khoo professor i socialt arbete. 18.30-19.00 Mingel med tilltugg 19.00-20.00 Årsmöte

Delta på plats: Institutionen för socialt arbete, Göteborg. Sal K002, ingång Pilgatan 19A Eller DIGITAL

På årsmötet kommer vi utse ny styrelse och andra ansvarsroller. Det finns även förslag på ändringar av stadgar. Handlingar till årsmötet kommer publiceras på vår hemsida under nyheter inför mötet. Som är medlem är varmt välkommen att delta i årsmötets diskussioner och beslut. Motioner från betalande medlemmar och ska inkomna senast den 1 mars 2023, mejlas till ordförande: helena.falk.maki@gmail.com

Vill du involvera dig i styrelsens arbete, eller nominera någon? Vi söker efter personer som vill vara med i styrelsen och driva föreningens arbete framåt. Hör gärna av dig till valberedningen: margareta.carlen@hb.se

Varmt välkommen hälsar Helena Mäki, Katarina Hollertz, Lotta Persson Zulmir Bečević och Markus Sundemo

Har du betalat din medlemsavgift för 2023? Glöm inte att betala in din medlemsavgift och fortsätt var med och skapa forum för forskning och praktik, och få hem Socialvetenskaplig tidskrift. Så här gör du för att bli medlem i lokalföreningen Forsa Väst:

  1. Betala medlemsavgift till Forsa Väst: Bankgiro 5462-8508. Skriv ditt namn som meddelande. Medlemsavgiften är 345 kr/år, eller 175 kr/år för studerande och pensionärer.
  2. Är du ny medlem eller vill lämna nya kontaktuppgifter registrerar du det HÄR

Facebook

INBJUDAN TILL ETT ÖPPET SAMTAL OM HEMLÖSHET

Välkommen till ett öppet samtal om hemlöshet Antal personer som är bostadslösa har ökat från cirka 17 000 till 34 000 personer mellan åren 2005 och 2011. Boendeinsatser för människor i hemlöshet har fördubblats men vilken hjälp som personer kan få ser olika ut i landets kommuner. Vilka insatser finns för personer i hemlöshet, hur skiljer sig hanteringen åt i Sverige och hur ser det ut i Göteborg?

Matti Wirehag, filosofie doktor vid Högskolan Väst, presenterar sin nya avhandling "Hantering av hemlöshet - En kartläggning och analys av organiseringen av lokala hemlöshetsystem i Sveriges kommuner." Därefter följer ett öppet samtal tillsammans med er i publiken och Lina Wallberg, licentiand i Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, Cecilia Bergstedt som arbetar på Stadsmissionens Bostad Först och en brukarrepresentant.

Varmt välkomna till alla intresserade, ingen föranmälan krävs! Plats: Institutionen för socialt arbete, Sprängkullsgatan 23 Lokal: Pilen, våning tre. Ring på klockan för att komma in! Till samtalet via Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/68391483380

Läs mer i vår INBJUDAN och FACEBOOK-EVENT

NYHETSBREV JANUARI 2023

Det finns så mycket kunskap och engagemang inom det sociala fältet - tips är att ta fram kalendern! Detta är ett nyhetsbrev från FORSA Väst som i huvudsak innehåller tips på kommande arrangemang i vår. Har du något som du vill tipsa om får du gärna höra av dig. Vi sprider gärna genom nyhetsbrev och vår facebook-sida.

TEMADAG OM MATFATTIGDOM 24 JAN 2023 Varmt välkommen till en dag där vi pratar om forskning kopplat till matfattigdom och matosäkerhet! Matfattigdom och matosäkerhet har idag blivit en del av vardagen i Sverige. Allt fler människor saknar tillgång till mat för dagen. För att säkra tillgången av mat har därför sociala initiativ påbörjats, främst av civilsamhället.

Temadagen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade! Dagen är ett samarrangemang mellan Institutionen för socialt arbete och Forsa väst. Medverkar gör forskare och företrädare för Räddningsmissionen, Stadsmissionen och Svenska kyrkan. Läs mer om programmet här

FoUS-SEMINARIUM OM BRUKARINFLYTANDE 9 FEB 2023 Brukarinflytande - lättare sagt än gjort - Vad innebär egentligen brukarinflytande och det som kallas samskapande inom offentlig sektor? Vilka är möjligheterna och begränsningarna? Vilka aspekter påverkar om det leder till ett reellt inflytande för brukarna?

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium om brukarinflytande och olika former av inflytandearbete på plats Högskolan i Borås, lokal D209. Läs mer om seminariumet och anmälan här

TEMA HEMLÖSHET 10 FEB 2023 FORSA Väst bjuder in till ett samtal om hemlöshet. Välkommen att delta på ett hybridseminarium, på plats eller digitalt, klockan 13-15.00. Medverkar gör representanter från Stadsmissionen, Matti Wirehag, filosofie doktor, Högskolan Väst och Lina Wallberg, licentiand i Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten.

KONFERENS OM KUNSKAPSUTVECKLING I SOCIALTJÄNSTEN 8 MARS 2023 Den 8 mars bjuder forskarskolan in till en heldag om socialtjänsten som den kunskapande arbetsplatsen. Forskarskolans yrkesverksamma doktorander står för merparten av det spännande innehållet som både handlar om pågående forskning och olika sätt att kunskap- och kompetensutveckla i socialtjänsten. Med representation från politik, praktik och forskning erbjuds en heltäckande och fullspäckad dag med möjlighet till att förkovra sig i olika perspektiv på kunskapsutveckling.

Dagen är kostnadsfri, delta på plats i Växjö eller digitalt. Läs mer om programmet här

FORSA VÄST MEDLEM- OCH ÅRSMÖTE 14 MARS 2023 Sträcka gärna kalendern! Tisdagen den 14 mars klockan 17-20 håller vi medlem- och årsmöte. Till tillställningen kommer vi bjuda in talare med spännande tema. Vi bjuder på tilltugg och hoppas få till kritiska och konstruktiva samtal om socialt arbete. Mer information kommer!

NORDISKT SEMINARIUM OM SAMHÄLLSARBETE OCH KOLLEKTIV MOBILISERING FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING 27 APRIL 2023 Högskolan i Gävle bjuder in: Välkommen att delta på nordiska hybridseminarium med fokus på kollektiv mobilisering i relation till samhällsarbetets tradition. Samtliga länder i Norden utmanas av en långsiktig samhällsutveckling präglad av socioekonomisk och ekologisk kris. Att motverka den ohållbara stadsutvecklingen och främja bättre livsmiljöer kan göras på många sätt – såväl proaktivt som retroaktivt. Vid detta seminarium ligger fokus på kollektiv mobilisering i relation till samhällsarbetets tradition där inriktningarna har omfattat lokalt utvecklingsarbete, social planering samt social mobilisering.

Seminariet är kostnadsfritt. Delta på plats eller via zoom! Läs mer om programmet här

MEDLEMSAVGIFT 2023 Sedan en vänlig påminnelse att betala medlemsavgiften för år 2023! Medlemsavgiften betalas per år och är 345 kr/år, eller 175 kr/år för studerande och pensionärer. För att bli medlem betalar du avgiften till föreningens konto: Bankgiro 5462-8508, skriv ditt för och efternamn som meddelande.

För FORSA västs styrelse, Helena Mäki, ordförande

Vi finns på Facebook! Följ oss gärna här

FORSA PRISET 2022

Bettan Byvald har arbetat med att utveckla socialtjänsten i några av de mest utsatta områdena i Angered, Göteborg. Många betydelsefulla möten har gjort att hon blivit kvar i samma geografiska område i nästan fyra decennier. Nu har hon fått Forsa-Priset för sina insatser och blivit intervjuad av Tidskriften Socialpolitik, "Prisas för sitt tillitsskapande arbete".

2022-03-14 Handlingar för årsmöte 2022

Nu finns handlingar till årsmötet publicerad HÄR

2022-02-15 FORSA Väst kallar till Medlem- och årsmöte 15 mars 2022

Medlemsmöte äger rum klockan 18.00 till 19.00.

Årsmöte äger rum klockan 19.00 till 20.00.

Inbjudan till Forsa västs medlem- och årsmöte 15 mars 2022.docx

FORSA Väst bjuder in till medlemsmöte och årsmöte tisdagen den 15 mars 2022. Vi är många nya i föreningen. På medlemsmötet fokuserar vi på att lära känna varandra, representanter från arbetsgruppen för #lokalaperspektiv2022 kommer berätta mer om samtalsserien och tillsammans har vi möjlighet att diskutera hur FORSA Väst ska arbeta för att skapa fler broar mellan forskning och praktik i Västsverige.

På årsmötet kommer vi att utse styrelse och andra ansvarsroller. Handlingar till årsmötet kommer publiceras på vår hemsida under nyheter inför mötet.

Du som är medlem är varmt välkommen att delta i årsmötets diskussioner och beslut. Motioner från betalande medlemmar och ska inkomna senast den 1 mars 2022. Motioner mejlas till ordförande Helena Mäki på följande e-postadress: helena.falk.maki@gmail.com

Vill du involvera dig i styrelsens arbete, eller nominera någon? Vi söker särskilt efter personer som vill ta uppdrag som revisor och i valberedningen. Hör gärna av dig till Margareta Carlén på följande e-postadress: margareta.carlen@hb.se

Har du betalat din medlemsavgift för 2022? Betala medlemsavgift till FORSA Väst: Bankgiro 5462-8508. Skriv ditt namn som meddelande. Medlemsavgiften är 345 kr/år, eller 175 kr/år för studerande och pensionärer. Är du ny medlem eller vill lämna nya kontaktuppgifter registrerar du det HÄR

Varmt välkommen hälsar styrelsen

Helena Mäki, Danka Miscevic, Katarina Hollertz, Anna Ryan Bengtsson, Markus Sundemo, Zulmir Becevic och Lotta Persson

2022-01-25 Zoom-länk till #lokalaperspektiv2022 barnfattigdom den 27 januari klockan 18-20

Varmt välkomna att ansluta till samtalet HÄR Eller kopiera följande adress: https://us02web.zoom.us/j/81111312980?pwd=L29BdWRoYzJBd0MyMUNvZ29vVDFTdz09

Tips är att följa FORSA Väst på Facebook. Klicka HÄR för att komma till Facebook-eventet.

2022-01-10 Inbjudan till #lokalaperspektiv2022 barnfattigdom den 27 januari klockan 18-20

Hej!

Inför valet 2022 bjuder FORSA Väst och samarbetspartners in till en serie med konstruktiva & kritiska samtal om våra mest angelägna socialpolitiska. Först ut är barnfattigdom i Nordöstra Göteborg.

Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, presenterar 2021 års rapport om Barnfattigdomen i Sverige. Med föredraget som grund förs sedan ett samtal med Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen, Samira Abutaleb Rosenlundh, Rädda Barnen Göteborg och Kojo Ansah-Pewudie, vice ordförande i Socialnämnd Nordost. Samtalet sker digitalt på Zoom och modereras av Zulmir Bečević, lektor och forskare vid Göteborgs Universitet. I samtalets senare del uppmanas alla att medverka med reflektioner och frågor till panelen.

Varmt välkommen torsdagen den 27 januari klockan 18-20. Ingen anmälan krävs. Zoom-länk kommer publiceras på FORSA Västs Facebook och hemsida.

FORSA Väst är initiativtagare till samtalsserien #lokalaperspektiv2022 som arrangeras i samarbete med Högskolan Väst, Göteborgs Universitet och Socialpolitik och är finansierat av Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Läs mer om eventet i bifogad inbjudan och sprid gärna!

Inbjudan lokalaperspektiv2022 barnfattigdom inbjudan.pdf

Facebook-event

2022-01-10 FORSA Väst söker projektkoordinator för #lokalaperspektiv2022

FORSA Väst söker projektkoordinator för #lokalaperspektiv2022 Under våren kommer FORSA Väst genom #lokalaperspektiv2022 genomföra minst åtta populärvetenskapliga samtal om de mest brännande lokala socialpolitiska frågorna inför valet 2022. #lokalaperspektiv2022 syftar till att sprida aktuell forskning och därmed stödja de demokratiska samtalen om angelägna samhällsutmaningar. Vi gör nedslag lokalt i Västs upptagningsområde - från Värmland till Halland. Nu söker vi dig som projektkoordinator!

FORSA Väst är initiativtagare till samtalsserien lokalaperspektiv2022 som arrangeras i samarbete med Högskolan Väst, Socialpolitik, Göteborgs Universitet och är finansierat av Centralförbundet för socialt arbete (CSA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Läs mer HÄR

2021-11-26 Om medlemskap och #lokalaperspektiv2022

Hej kollega,

Engagerar du dig också för det sociala arbetets utveckling? FORSA arbetar för att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik och samlar många som engagerar sig i det sociala arbetets utveckling. Vi som är aktiva i lokalföreningen FORSA Väst arbetar för att skapa samtal och mötesplatser, både digitala och fysiska, så många kan delta i kritiska samtal och skapa en levande debatt.

Vill du också vara med? Då tycker vi att du ska teckna medlemskap! I väst ingår Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland. Tecknar du nu - under oktober, november december 2021 - gäller ditt medlemskap även nästa år. Du får gärna skriva ett informationsblad om lokalavdelningen och sätta upp och tipsa andra kollegor och studenter! Om FORSA Väst och medlemskap.pdf

En blänkare på vad som är på gång. Inför valrörelsen kommer FORSA Väst ha en kedja av event som går under arbetsnamnet #lokalaperspektiv2022 med fokus på socialpolitiska teman (äldreomsorg, barnfattigdom, glesbygd, sociala dimensioner på klimatomställning etc). Vi kommer att vara på plats i kommuner – från Värmland till Halland. Det handlar om att tillgängliggöra forskning, stärka demokratiska processer och verka för folkbildning. Målsättningen kommer att arrangera ett event i månaden. Vi ser det som extra angeläget i en valrörelse där de mer nyanserade diskussionerna om komplexa samhällsutmaningar ofta lyser med sin frånvaro. Nyfiken? Kontakta Anna Ryan Bengtsson (anna.ryan.bengtsson@socwork.gu.se) för att få reda på mer och engagera dig/ditt lärosäte/din arbetsplats!

Så här gör du för att bli medlem i lokalföreningen FORSA Väst: Betala medlemsavgift till: Bankgiro 5462-8508. Skriv ditt namn som meddelande. Medlemsavgiften är 345 kr/år, eller 175 kr/år för studerande och pensionärer. Registrera dig https://bli.medlem.forsa.nu/ Som medlem får du hemskickat Socialvetenskaplig tidskrift - den ledande svenska tidskriften som följer den vetenskapliga utvecklingen inom det sociala området.

FORSA Väst på Facebook

Med hopp att vi snart möts i ett spännande samtal,

Helena Mäki, ordförande

2021-06-11 PROGRAM DEN 17 JUNI: Utredningen om en hållbar socialtjänstlag

FORSA inbjudan 17 juni 2021.pdf

FORSA program 17 juni 2021.pdf

Vi i FORSA är överväldigade av intresset inför evenemanget. Eventet kommer hållas på Zoom via en länk som tar upp till 300 deltagare. Vi vill därför be er som avsatt tid för evenemanget att logga in på Zoom i tid och stäng av ljud och bild så håller vi den bästa kvaliteten. 

Vi syns den 17 juni hälsar FORSA

Zoomlänk

Facebookevent

2021-05-31 En hållbar socialtjänstlag, den 17 juni

Lokalföreningar med Forsa riks arrangerar seminariet En hållbar socialtjänstlag. Utredningen SOU 2020:47 innehåller flera förslag som, om de genomförs, kommer ha stor påverkan på det sociala arbetets praktik, utbildning och forskning. Ändringsförslagen ligger på bordet och den 17 juni kl 13-16.00 har du chansen att lyssna och ställa frågor till Fredrik Hjulström, som 2019 - 2020 arbetade som utredningssekreterare med uppdraget att modernisera socialtjänstlagen och idag arbetar som socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Martin Börjeson, som är forskare och docent i socialt arbete, kommer sedan presentera och öppna upp för samtal om framåtriktade och kritiska perspektiv i sin presentation av socialtjänstutredningen. INBJUDAN

Zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/j/62744116877

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/956223021845265

Program och information publiceras på Forsas hemsida: http://forsa.nu/

2021-05-08 MEDLEMSBREV

Hej medlem i Forsa väst! FORSA arbetar för att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik. I år har vi haft fokus på socialtjänsten: känslohantering i socialtjänsten och utredningen om en ny socialtjänstlag.

Vi började året med “Känslor i socialtjänsten”. Den 13 januari 2021 arrangerade vi ett samtal om känslor och känslohantering i socialtjänsten. Fanny Holt är doktorand på Institutionen för socialt arbete i Göteborg, presenterade sitt forskningsområde emotioner i organisationer. I samtalet fick vi sedan lyssna till socialarbetaren Anna Strömberg och hennes erfarenheter som barnsekreterare.

Den 3 mars 2021 presenterade Petra Höglund, doktorand i socialt arbete (forskarskolan för yrkesverksamma inom socialtjänsten), huvuddragen i utredningen om en ny Socialtjänstlag. Eventet var ett samarr mellan Forsa riks med lokalavdelningar, samt Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.

Vi avslutar våren med ett längre seminarium “Utredningen om en hållbar socialtjänstlag”. Den 17 juni klockan 13-16.00 har du chansen att lyssna och ställa frågor till Fredrik Hjulström, som 2019 - 2020 arbetade som utredningssekreterare med uppdraget att modernisera socialtjänstlagen och idag arbetar som socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Martin Börjeson, som är forskare och docent i socialt arbete, kommer sedan presentera och öppna upp för samtal om framåtriktade och kritiska perspektiv i sin presentation av socialtjänstutredningen. Vi avslutar våren med ett längre seminarium “Utredningen om en hållbar socialtjänstlag”. Läs mer om eventet här: INBJUDAN

Utöver medlemsutskick kan du uppdatera dig om föreningen och följa förenings arbete via vår hemsida: FORSA VÄST

Vi finns även på Facebook. På Facebook tipsar vi om event som sker i väst. FACEBOOK

Vi i väst vill fortsätta arrangera viktiga och relevanta seminarier och samtal! Hör gärna av dig vad du tycker om de evenemang vi arrangerat hittills och om du har önskemål om teman framåt. Om du skulle vilja engagera dig i mer i föreningen och/eller om du har några frågor är det bara att höra av sig.

Jag hoppas att vi ses den 17 juni eller möts i något av föreningens kommande samtal under hösten 2021!

Med vänliga hälsningar Helena Mäki, ordförande

2021-02-17 FORSA Väst bjuder in till Medlem- & årsmöte 10 mars 2021

Medlemsmöte äger rum klockan 18.00 till 19.00.

Årsmöte äger rum klockan 19.00 till 20.00.

FORSA Väst bjuder in till medlemsmöte & årsmöte onsdagen den 10 mars. På medlemsmötet har vi fokus på att lära känna varandra i föreningen och samtala om vilka samtal och evenemang som vi i föreningen vill ha framöver. På årsmötet kommer vi att utse styrelse och andra ansvarsroller. Se bifogad Inbjudan till Forsa västs medlem- och årsmöte 10 mars 2021.docx

Du som är medlem är varmt välkommen att delta i årsmötets diskussioner och beslut. Motioner från betalande medlemmar och ska inkomna senast den 26 februari 2021. Motioner mejlas till ordförande Helena Mäki på följande e-postadress: helena.falk.maki@gmail.com

PLATS: Online på zoom, TRYCK HÄR FÖR ATT KOMMA TILL SEMINARIET

Vill du involvera dig i styrelsens arbete, eller nominera någon? Vi söker särskilt efter revisorer! Hör gärna av dig till Margareta Carlén på följande e-postadress: margareta.carlen@hb.se

Nyfiken på medlemskap? I FORSA Väst ingår Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland. På hemsidan kan du läsa mer om hur du blir medlem i föreningen: http://forsa.nu/bli-medlem

Varmt välkommen hälsar styrelsen Helena Mäki, Danka Miscevic, Emilia Wedin Kvick, Katarina Hollertz, Markus Sundemo, Zulmir Becevic och Lotta Persson

2021-02-01 Valberedningen söker DIG

Är du nyfiken på att engagera dig i FORSA västs styrelse?

Nu söker valberedningen DIG som vill vara med och driva föreningens arbete framåt. Valberedningen letar lite extra efter dig som vill engagera sig som revisor. Den 10 mars 2021 kommer föreningen hålla årsmöte.

Alla förslag och intresseanmälan tas tacksamt emot av Margareta Carlén på mejlen: margareta.carlen@hb.se

2021-01-12 Zoom-länk till "Känslor i socialtjänsten"

Eventet äger rum på zoom mellan klockan 17.30-19.00 onsdagen den 13 januari. Varmt välkommen att testa tekniken och mingla från klockan 17.15.

Tryck här för att komma in i samtalet

Eller här: https://gu-se.zoom.us/j/66163358249?pwd=TE5iMFA0ZVBJc0FZVS85NVBvUE1Ndz09

Meeting ID: 661 6335 8249 Passcode: 750817

Varmt välkommen!

2020-01-10 Uppdatering

Till eventet den 13 januari kommer även socialarbetaren Anna Strömberg! Så fantastiskt roligt att få höra Anna prata om sina erfarenheter som barnsekreterare och känslohantering inom socialtjänsten med Fanny Holt!

I början av nästa vecka publiceras en zoom-länk här och i eventet på Facebook.Vi ses på zoom!

2021-01-13 FORSA Väst presenterar Känslor i Socialtjänsten - Dialog med Doktorand Fanny Holt om pågående forskningsprojekt

Fanny Holt är doktorand på Institutionen för socialt arbete i Göteborg, och har som forskningsområde emotioner i organisationer, och specifikt professionellas emotioner inom den svenska socialtjänsten. Lyssna till Fannys forskningsresultat och bidra med dina reflektioner!

Om känslor i socialtjänsten: Situationen inom socialtjänsten beskrivs av många som problematisk. Hög arbetsbelastning, stressrelaterad ohälsa och höga ohälsotal kantar arbetslivet på socialkontoren. I mötet med klienter ställs särskilda krav att använda omätbara förmågor som omdöme och empati, medan organisationen ställer andra krav på̊ den anställde, exempelvis avseende budget, effektivitet, rättssäkerhet och objektivitet. Sammantaget ser vi en yrkeskår omgiven av både organisatoriska och individuella utmaningar. En stor andel av de besvär som socialsekreterare anger uttrycker sig i form av oro, ångest, sömnbesvär och stress, alltså sådana som på olika sätt relaterar till känslor. Syftet med studien är att bidra till en utökad förståelse av socialsekreterares känslor och känslohantering i relation till situationen i svensk socialtjänst och illustrera den komplicerade yrkesverklighet som socialsekreterare verkar inom.

Eventet kommer hållas på zoom den 13 januari 2021, kl 17.30 - 19.00. Zoom-länk till seminariet kommer publiceras här i början av januari och på FORSA Västs Facebook-sida.

Sprid gärna inbjudan genom att bjuda in till facebookeventet

Eller skriv ut bifogad inbjudan och sätt upp på din arbetsplats: FORSA Väst event 13 januari 2021.pdf

Varmt välkommen och God Jul - hälsar FORSA Väst!


2020-12-21 En julhälsning från styelsen i FORSA Väst

Kära medlem i FORSA Väst

Året 2020 blev nog inte som någon trott. Covid-19 har härjat i samhällskroppen och påverkar oss alla - både i det stora och det lilla. Vi i föreningen inledde året med storslagna planer och hade inplanerade evenemangen som vi behövde att skjuta upp.

Medan vi har följt läget i samhället har vi i styrelsen fortsatt ha samtal online, ägnat oss att lära känna varandra, konkretisera syfte och hur föreningen ska arbeta och praktiskt planera och idémässigt kring omställningen till event online.

För året 2021 tar vi ny kraft och bjuder in till ett online event den 13 januari 2021! Du hittar det under evenemang på facebooksidan eller som kommentar här i inlägget. Hoppas att vi ses där!

Vi i styrelsen önskar dig en god jul och ett gott nytt år och tackar för du varit medlem i år! Glöm inte att betala din medlemsavgift för 2021: https://ebas.forsa.nu/signups/index/5


2020-04-28 INFORMATION: Nytt bankgiro för inbetalning av medlemskap

FORSA Väst välkomnar Dig som medlem - teoretiker eller praktiker, forskare, studerande, yrkesverksam, förtroendevald eller på annat sätt ideellt arbetande - om du är intresserad av att verka för att stärka kunskapsutvecklingen inom socialt arbete.

Som medlem i FORSA får du Socialvetenskaplig tidskrift - den ledande svenska tidskriften som följer den vetenskapliga utvecklingen inom det sociala området. Du får förtur till olika FORSA-arrangemang, t ex FORSA symposier, temaseminarier, debatter, studieresor och forskningscirklar.

Registrera dig som medlem HÄR

Kostnaden är 345 kr/år. Studerande på grundutbildning betalar endast 175 kr/år och även då ingår Socialvetenskaplig tidskrift.

När du registrerat dig som medlem betalar du in medlemsavgiften på Bankgiro 5462-8508 och skriver dina initialer och födelseår (exempel: AA1980) som meddelande.

Välkommen!


FORSA Väst bjuder in till Medlemsmöte & Årsmöte 16 mars 2020

FORSA Väst har varit vilande ett par år men har under året 2019 fått nytt liv. I samband med årsmötet vill vi föra samtal om året 2020. Mötet äger rum måndagen den 16 mars mellan klockan 17.00-20.00. Vi bjuder på mat och dryck för att sedan föra samtal om framtiden för FORSA Väst!

Mingla och få en bit mat från klockan 17.00.

Medlemsmöte äger rum klockan 17.30 till 19.00.

Årsmöte äger rum klockan 19.00 till 20.00.

På medlemsmötet vill vi samtala om vilka evenemang och forum som FORSA Väst ska skapa, vara med i eller samverka för. I styrelsen tänker vi att nyckeln är att skapa meningsfulla mötesplatser och att medlemmar också får möjlighet att vara med och skapa de möten de behöver.

På årsmötet kommer vi att utse styrelse och andra ansvarsroller. Du som är medlem är varmt välkommen att delta i årsmötets diskussioner och beslut. Icke-medlemmar är välkomna att närvara och delta i diskussionerna i mån av plats. Se dagordning i inbjudan: FORSA Väst bjuder in till Medlemsmöte och Årsmöte 16 mars 2020.pdf

PLATS: Sal D205 på adressen Sprängkullsgatan 23 (våning 2). Institutionen för Socialt arbete, Göteborgs universitet.

Hör av dig:

  • om du är intresserad av att sitta med i styrelsen, hör gärna av dig till Margareta Carlén (margareta.carlen@hb.se),
  • om du vill ha en bit mat och/eller har allergier, senast den 13 mars eller så snart som möjligt till epost helena.falk.maki@gmail.com

Varmt välkommen hälsar styrelsen

Helena Mäki, Danka Miscevic, Emilia Wedin Kvick Katarina Hollertz, Markus Sundemo och Lotta Persson.

www.facebook.com/FORSAvast/