Evenemang online

Som en anpassning till covid19-pandemin har evenemang som arrangeras av FORSAs lokalföreningar kommit ske i digital format. Det positiva med denna digitalisering är att evenemangen blir öppna för deltagare oberoende av avstånd.

Digitala evenemang kommer presenteras på denna sidan löpande allt efter som de planeras.

Passerade evenemang

Utredningen om en hållbar socialtjänstlag

Den 17 juni genomför FORSA ett seminarium som rör moderniseringen av socialtjänstlagen För mer information, se inbjudan samt Facebook

Evenemanget nås via följande Zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/j/62744116877

"PROGRAM

Vi i FORSA är överväldigade av intresset inför evenemanget. Eventet kommer hållas på Zoom via en länk som tar upp till 300 deltagare. Vi vill därför be er som avsatt tid för evenemanget att logga in på Zoom i tid och stäng av ljud och bild så håller vi den bästa kvaliteten.

Vi syns den 17 juni hälsar FORSA

Zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/j/62744116877 Facebookevent: https://www.facebook.com/events/956223021845265 Program och information publiceras på FORSAs hemsida: http://forsa.nu/"

Kan vi göra mer? För självbestämmande och välbefinnande bland personer med kognitiva funktionsnedsättningar

FORSA Småland bjuder in till FORSA-café den 27 april 16:00 via Zoom. Lottie Giertz lektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet, och Titti Mattsson, professor i offentlig rätt, Lunds universitet, presenterar sin kommande bok om nedsatt beslutsförmåga. Därefter följer en frågestund som inleds av Linda Erlandsson som har lång erfarenhet av arbete som chef inom äldreomsorgen.

För information, se inbjudan

Ingrid Sahlin om sin bok Socialtjänstens trovärdighetsbedömningar

I arrangemang av Forsa Östergötland berättar Ingrid Sahlin om sin nya bok där frågan om socialsekreterares trovärdighetsbedömningar akutaliseras. Mer information finns i inbjudan samt på Forsa Östergötlands Facebook-sida

World Social Work Day 16 mars

För att uppmärksamma World Social Work Day bjuder FORSA Syd in till lunchseminarium över Zoom tisdagen den 16/3 kl. 12.15-13.15. Under titeln ”Socialrådgivning på nätet – professionella utmaningar, strategier och metoder” berättar Nataliya Thell om sitt pågående forskningsprojekt om hur information och rådgivning ges via socialtjänstens anonyma internet-forum och chatt. Forskningsstudien syftar till att identifiera de utmaningar som professionella upplever när de ger information, stöd och råd via forumet och chatten, samt strategier och metoder som används för att hantera dessa utmaningar.

Zoom-länk: https://lu-se.zoom.us/j/67947843496

För att få en indikation på hur många som tänker närvara ser vi gärna att du anmäler dig (obs: kostnadsfritt):

Inbjudan är öppen - dela den gärna i era nätverk!

En hållbar socialtjänst 3 mars

Varmt välkommen till ett seminarium om utredningen ”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag SOU 2020:47”. Utredningen SOU 2020:47 innehåller flera förslag som, om de genomförs, har stor påverkan på det sociala arbetets praktik, utbildning och forskning. Petra Höglund är doktorand i socialt arbete (forskarskolan för yrkesverksamma inom socialtjänsten) och kommer presentera huvuddragen i utredningen om en ny Socialtjänstlag och lägga grunden för ett samtal om en hållbar socialtjänst. Forsa Riks bjuder in till seminariet den 3 mars klockan 16.00 - 17.30. Seminariet är ett samarrangemang med Forsas lokalavdelningar samt Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet. Så häng med och få koll på förslagen med hjälp av doktorand Petra och ta chansen och delta i ett samtal om en hållbar socialtjänstlag med socialarbetare - forskare, praktiker och studenter!

Här finns bilder från presentationen

Hälsningar, Styrelsen i FORSA Syd