Vinnare utsedd av 2020 års FORSA-pris

FORSA-priset är en hedersutmärkelse som delas ut av FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete). Pristagaren får även 10 000 kronor.

Priset instiftades av FORSA för att stimulera och uppmuntra kunskapsutveckling och forskning inom den sociala sektorn. Det är ett uttryck för det erkännande, som praktik, utbildning och forskning vill ge enskilda eller grupper av personer, som gjort förtjänstfulla insatser för kunskapsutvecklingen inom det sociala arbetets område inom välfärdssektorn.

Styrelsen för FORSA Riks tog den 2 oktober 2020 beslut om att tilldela FORSA-priset 2020 till forskarstuderande inom Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten med följande motivering:

Grundat i att priset ska vara ett uttryck för ett erkännande för förtjänstfulla insatser för kunskapsutvecklingen inom det sociala arbetets område inom välfärdssektorn tilldelas FORSA-priset 2020 till forskarstuderande inom Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten. Motiveringen är att de som grupp redan nu, trots att de befinner sig i början av sina forskarstudier genom sitt engagemang och satsning, som många gånger kan innebära utmaningar att förena yrkesliv och studier, har gjort en förtjänstfull insats för kunskapsutvecklingen sett både utifrån det sociala arbetets praktik, forskning och utbildning. De har visat att kunskapsutvecklingen gynnas av starka personligt grundade fleråriga satsningar där engagerade individer agerar som ovärderliga ”gränsgångare”. Deras engagemang och satsning är värd allt vårt stöd och uppmuntran.

Alexandru Panican, ordförande för FORSA Riks