Remiss Framtidens socialtjänst

Medlemmar ur Forsas riksstyrelse har formulerat ett svar till slutbetänkandet av utredningen Framtidens socialtjänst (SOU 2020:47). Du finner svaret via följande länk