Forsa Östergötland har publicerat en föreläsning av Gustaf Marcus med titeln "En normal människa? Normaliseringen sedd genom skönlitteraturen runt sekelskiftet 1900". Den finns att ta del av via Forsa Östergötlands sida