2018 fastslog alla nordiska FORSA-föreningar en gemensam deklaration. Den finns att läsa via följande länk: FORSA Joint declaration 2018