Socialvetenskaplig tidskrift - Temanummer om kritiskt socialt arbete
Socialvetenskaplig tidskrift planerar att ge ut ett temanummer om kritiskt socialt arbete. Mer information finner du på tidskriftens hemsida: Socialvetenskaplig tidskrift