Inbjudan Forsa Norr om fattigdom

Forsa Norr bjuder in till en seminarieserie om fattigdom hösten 2023. Medverkande kommer att vara forskare, praktiker, samt representanter från den ideella och offentliga sektorn. Vid varje tillfälle ges tematiska presentationer om fattigdom samt avslutas med en paneldebatt.

Gratis medverkan, föranmälan krävs.

Seminarium 1: Matfattigdom och hushållsekonomi i kris 5/9

Datum och tid: 5 september, klockan 13:00-15:00 Medverkande: Carina Mood, Institutet för framtidsstudier Stockholms universitet, Rebecca Andersson, Kristina Larsson försörjningsstöd Umeå kommun och Fredrik Thelander, Majblomman.

Seminarium 2: Matfattigdom och hushållsekonomi i kris 2/10

Datum och tid: 2 oktober, klockan 13:00-15:00 Medverkande: Anna Angelin, Socialhögskolan Lunds universitet, Jonas Wihlstrand, Sveriges stadsmission, Maria Blixt och Sophia Söderström Svenska kyrkan, Jan Kraft Matakuten i Gävle.

Anmälan: https://forms.office.com/e/9KdxgYKzQJ

Seminarium 3: Skuldsättning, rådgivning och ekonomiskt våld 7/11

Datum och tid: 7 november, klockan 13:00-15:00 Medverkande: Lars Evertsson, Institutionen för psykologi och socialt arbete vid Mittuniversitet, Reza Saleh Baars Kronofogden, Budget och skuldrådgivning Östersunds kommun och Ulla Romild, spelprevention Folkhälsomyndigheten.

Anmälan: https://forms.office.com/e/bVp3jPR503

Seminarium 4: Skyddsnäten i Sverige – panelsamtal: Förr, nu och i framtiden! 5/12

Datum och tid: 5 december, klockan 13:00-15:00 Prel. medverkande: bl.a. Hans Swärd (CSA), Magnus Karlsson, Marie Cederschiölds högskola, Socialpolitiske chef Fredrik Hjulström (SSR) Monica Persson (FSS), Alexandru Panican (moderator), Forsa Riks.

Anmälan: https://forms.office.com/e/npCQamaRzz