Göteborgsprofilen Bettan Byvald tilldelas FORSA-priset 2022

Bettan Byvald har varit verksam som socialarbetare i nordöstra Göteborg i närmare fyra decennier. Idag är hon en förebild för många, både inom och utanför akademin. Tisdagen den 8 november tilldelades Bettan Byvald FORSA priset av Alexandru Panican ordförande för Förbundet för forskning i Socialt arbete (FORSA) som beskriver pristagaren följande “Bettan Byvalds insatser som socialarbetare avspeglar kärnan i det sociala arbetets praktik: kompetens, engagemang, helhets- och brukarperspektiv.”

FORSA-priset är en hedersutmärkelse som delas ut av Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA). Pristagaren får även 10 000 kronor. Priset instiftades av FORSA för att stimulera och uppmuntra kunskapsutveckling och forskning inom den sociala sektorn.

Bettan Byvalds reaktion “Idag är jag så otroligt glad och hedrad socialarbetare då jag fått en hedersutmärkelse, FORSA priset. Tack FORSA! Min resa som socialarbetare har varit spännande och jag älskar verkligen mitt arbete.” (Linkedin 221108)

Från nomineringen "Bettan Byvald samhällsengagemang och kritiska röst har fått stort genomslag och hennes namn är känt långt utöver det sociala arbetets fält. Hon är verksam i Angered och har bidragit till att skapa förutsättningar för dialog och skapa förtroende hos de som berörs av socialt arbete. Hennes arbete har också varit en inspirationskälla för socialarbetare, med ett stadigt fokus på relationen som bärande element i det sociala arbetet praktik. Bettan Byvalds arbete är modellskapande för hur ett professionellt socialt arbete kan utvecklas i lokalsamhället med utgångspunkt i tillit, relationer, långsiktighet och en självklar koppling mellan individ och samhällsnivå. Byvald har gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för kunskapsutvecklingen inom socialt arbete. Kunskap som förvärvats i praktiken spelar en helt avgörande roll för utvecklingen av såväl praktiken som forskningen utbildningen i socialt arbete."

Mediakontakt Alexandru Panican 070-7544758 alexandru.panican@soch.lu.se FORSA består av ett riksförbund med lokalföreningar över hela Sverige. Föreningen är politiskt oberoende med uppdrag att främja möten mellan personer intresserade av socialt arbete i stort.

Mer om FORSA-priset finner ni här