FORSA Småland bjuder in till Digitalt FORSA-café!

När: Torsdagen den 30 november kl. 16:00-17:30 Var: Digitalt café via plattformen Zoom Se inbjudan för mer information: Inbjudan till FORSA Cafe 2023-11-30 FORSA Småland

Temat är: Interprofessionell samverkan mellan tolkar och socialarbetare

FORSA Småland fokuserar denna gång på interprofessionell samverkan mellan tolkar och socialarbetare för att bidra till kunskapsspridning och diskussion om hur samverkan mellan dessa två yrken kan stärka brukares rättigheter och professioners kunskapsutveckling.

Inledning:

Kristina Gustafsson och Linnéa Åberg, från forskargruppen Socialt arbete och migration, Linnéuniversitetet inleder med en presentation på temat: Tolkning och språklig mångfald i socialt arbete med utgångspunkt i projektet Tolkars kunskaper. https://lnu.se/forskning/forskningsprojekt/projekt-tolkars-kunskaper-spraklig-rattvisa-och-likvardig-samhallsservice/

Deltagare i efterföljande samtal:

Efter Kristinas och Linnéas presentation följer ett samtal med Abdulaziz Ahmed Abiker, tolk i somaliska och Nour Kaisso tolk i arabiska. Abdulaziz och Nour delar med sig av sina tankar och erfarenheter av att tolka inom socialtjänst samt vad de ser för möjligheter och hinder i att arbeta interprofessionellt inom området socialt arbete.

Avslutning:

Övriga cafédeltagare välkomnas att bidraga med egna reflektioner och frågor i den avslutande delen av caféet.