Nyheter

Nordisk Forsa-konferens i Reykjavik 2020
Den fjärde till sjätte november 2020 arrangerar de nordiska Forsa-föreningarna en gemensam konferens i Reykjavik, Island. Titel och tema för konferensen är: No one will be left behind: Social Work and Sustainability: Opportunities and Challenges for soci...

Socialvetenskaplig tidskrift - Temanummer om kritiskt socialt arbete
Socialvetenskaplig tidskrift planerar att ge ut ett temanummer om kritiskt socialt arbete. Mer information finner du på tidskriftens hemsida: Socialvetenskaplig tidskrift

2018 fastslog alla nordiska FORSA-föreningar en gemensam deklaration. Den finns att läsa via följande länk: FORSA Joint declaration 2018

FORSA håller årsmöte den 3 juni 2019 kl. 14.00 - 16.30 för att välja kassör. Adress: Institutionen för socialt arbete, Sprängkullsgatan 23, Göteborg, Plan 3, sal Pilen.