Bli medlem i FORSA!

FORSA välkomnar Dig som medlem - teoretiker eller praktiker, forskare, studerande, yrkesverksam, förtroendevald eller på annat sätt ideellt arbetande - om du är intresserad av att verka för att stärka kunskapsutvecklingen inom socialt arbete.

Som medlem i FORSA får du Socialvetenskaplig tidskrift - den ledande svenska tidskriften som följer den vetenskapliga utvecklingen inom det sociala området. Du får förtur till olika FORSA-arrangemang, t ex FORSA symposier, temaseminarier, debatter, studieresor och forskningscirklar.

Kostnad

Kostnaden är 345 kr/år, eller 175 kr/år för studerande och pensionärer.

Medlemsavgiften betalas årsvis till din lokalförening. För information om betalningsuppgifter, se sida för din lokalförening

Välj avdelning