Bli medlem i FORSA!

FORSA välkomnar Dig som medlem - teoretiker eller praktiker, forskare, studerande, yrkesverksam, förtroendevald eller på annat sätt ideellt arbetande - om du är intresserad av att verka för att stärka kunskapsutvecklingen inom socialt arbete.

Som medlem i FORSA får du Socialvetenskaplig tidskrift - den ledande svenska tidskriften som följer den vetenskapliga utvecklingen inom det sociala området. Du får förtur till olika FORSA-arrangemang, t ex FORSA symposier, temaseminarier, debatter, studieresor och forskningscirklar.

Lokalföreningar

Forsa är uppbygt av sju lokalföreningar. Som medlem i Forsa är du alltså ansluten till den lokalförening som har upptagningsområde där du är bosatt. För att hitta din förening, gå in på sidan om lokalförening.

Kostnad

Medlemsavgiften är 345 kr/år, eller 175 kr/år för studerande och pensionärer. Avgiften betalas årsvis till din lokalförening.

Så här gör du för att bli medlem

Betala in avgift enligt ovan till den lokalförening du tillhör geografiskt. För information om betalningsuppgifter till respektive förening, se sida för din lokalförening. Ange ditt namn vid betalning. Därefter, skicka ett e-postmeddelande tilll forsariks@gmail.com med följande uppgifter:

  • För- och efternamn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Adress
  • Medlemstyp (ordinarie respektive student eller pensionär)
  • Lokalförening

Adressuppgifterna behövs för utskick av Socialvetenskaplig tidskrift. Telefonnummer samt e-postadress behövs för att informera om evenemang som arrangeras av din lokalförening.