Styrelsen

FORSA:s styrelse väljs av årsmötet och träffas fyra gånger per år. Styrelsen har ett övergripande ansvar för de olika verksamhteerna och arbetar också för att utveckla verksamheten.

Ordinarie ledarmöter:

 • Ordförande: Alexandru Panican, alexandru.panican@soch.lu.se
 • Kassör: Lena Lernå
 • Sekreterare: Rúna í Baianstovu
 • John Brauer (FORSA Mitt)
 • Carin Cuadra (FORSA Syd)
 • Johan Gardeman (FORSA Östergötland)
 • Jesper Johansson (FORSA Småland)
 • Helena Mäki (Forsa Väst)
 • Eva Wikström (Forsa Norr)

Suppleanter:

 • Karl Ahlman Ståhl (FORSA Syd)
 • Marta Alvarado Thofelt (FORSA Småland)
 • Rúna í Baianstovu (Forsa Mitt)
 • Katarina Hollertz (Forsa Väst)
 • Pierre Netz (FORSA Östergötland)


Revisorer: Inga-Lill Felizia och Märit Malmberg Nord

Revisorssuppleanter: Martin Börjesson och Björn Andersson

Valberedning: Johan Lindgren, Sabine Gruber och Torbjörn Forkby