Styrelsen

FORSA:s styrelse väljs av årsmötet och träffas fyra gånger per år. Styrelsen har ett övergripande ansvar för de olika verksamhteerna och arbetar också för att utveckla verksamheten.

Ordinarie ledarmöter:

 • Ordförande: Alexandru Panican
 • Kassör: Lena Lernå
 • Sekreterare: Rúna í Baianstovu
 • John Brauer (FORSA Mitt)
 • Jesper Johansson (FORSA Småland)
 • Helena Mäki (Forsa Väst)
 • Elizabeth Martinell Barfoed (FORSA Syd)
 • Magnus Wiberg (FORSA Östergötland)

Suppleanter:

 • Kulla Persson Kraft (FORSA Småland)
 • Karl Ahlman Ståhl (FORSA Syd)
 • Katarina Hollertz (Forsa Väst)
 • Ann-Christine Larsson (FORSA Östergötland)


Revisor: Inga-Lill Felizia Revisorssuppleant: Martin Börjesson

Valberedning inför 2020: Elisabet Cedersund och Johan Lindgren