Socialvetenskaplig tidskrift

Forsa är utgivare av Socialvetenskaplig tidskrift. Det är en svenskspråkig tidskrift som riktar sig till läsare intresserade av sociala frågor, med särskilt fokus på Socialt Arbete. Redaktionskapet cirkulerar mellan landets Socialhögskolor. Mer information om tidskriften, samt kontaktuppgifter till redaktionen, hittar du på tidskriftens hemsida

Utvgivning 2021

Under 2021 publiceras tidskriften i april, september samt som dubbelnummer i december.

Samarbetspartners

Tidskriften möjligörs genom publiceringsbidrag från Forte samt följande lärosäten:

 • Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Socialhögskolan, Lunds universitet
 • Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
 • Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
 • Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet
 • Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet
 • Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke Högskola
 • Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet
 • Institutionen för samhällsvetenskaper, socialt arbete, Södertörn högskola
 • Akademin för hälsa, våld och välfärd, Avdelningen för socialt arbete, Mälardalens högskola
 • Avdelningen för socialt arbete, Jönköping university
 • Avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet
 • Akademin för hälsa och välfärd, avdelningen för samhälle och välfärd, socialt arbete, Högskolan i Halmstad
 • Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet
 • Vård, medicin och socialt arbete, Högskolan Dalarna
 • Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet