Välkommen till #lokalaperspektiv2022

Inför valet 2022 bjuder FORSA Väst och samarbetspartners in till en serie med konstruktiva och kritiska samtal om våra mest angelägna socialpolitiska frågor. FORSA Väst är initiativtagare till samtalsserien #lokalaperspektiv2022 som arrangeras i samarbete med Högskolan Väst, Institutionen för socialt arbete Göteborgs Universitet och Tidskriften Socialpolitik. Samtalsserien är finansierat av Centralförbundet för socialt arbete (CSA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

HÄR mer om varför vi i FORSA Väst valt att bjuda in till samtal inför valet 2022. Anna Ryan Bengtsson, ledamot och initiiativtagare till samtalsserien, blir intervjuad av Tidskriften SocialPolitik.

Följ oss också gärna på Facebook

På den här sidan får publicerar vi löpande om samtalen; information, inbjudningar och reflektioner.

SAMTAL 5 - Tema migration i Härryda - juni 2022

Mer information kommer snart!

SAMTAL 4 - Tema socialhållbarhet i Tranemo - juni 2022

Mer informarion kommer snart!

SAMTAL 3 - Tema ungdom och landsbygd i Svenljunga - 4 maj 2022

Den 4e maj bjuder vi in till samtal om att vara ung på landsbygden i Svenljunga! Den urbana normen har länge varit stark, men bilden av landsbygden förändras ständigt och den urbana normen utmanas allt mer. Christel Avendal är lektor på Lunds universitet och har forskat om ungas liv på landsbygden och hur landsbygdsunga gör sin vardag meningsfull och rolig. Genom samtalet och Christels forskning hoppas vi kunna bidra till en ny förståelse av landsbygdens roll i det nutida Sverige.

Samtalet kommer att inledas med en presentation av Christels forskningsarbete. Därefter följer ett panelsamtal med ungdomar och fritidsledaren Ida Ferger från ”Ung i Svenljunga”, Stina Nilss (ordförande för RFSL, Sjuhärad) och Torsten Lindh (ledamot i Svenljunga kommunfullmäktige (S) samt ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden). Vi avslutar med ett öppet samtal där publiken bjuds in för att dela sina tankar och erfarenheter.

Unga i landsbygder är vår tids viktigaste målgrupp för att vi ska kunna bevara och utveckla hållbara landsbygdssamhällen. Landsbygdens roll och ungas situation angår därför oss alla, och genom ett öppet samtal som detta kan nya insikter och idéer ta form.

Vi bjuder på fika! Samtalet är öppet för alla och ingen anmälan krävs.

Inbjudan #lokalaperspektiv2022 tema ung på landsbygd den 4 maj

Facebook-event

SAMTAL 2 - Omsorg och moral - Om åldrande i ett av världens rikaste länder - 23 mars 2022

Kvällen den 23 mars anordnades det andra samtalet I FORSA Västs serie #lokalaperspektiv2022 i Trollhättan med temat ”Omsorg och moral – om åldrande i ett av världens rikaste länder”. Panelsamtalet, som hölls i Högskolan Västs lokaler, inleddes av Magdalena Elmersjö, docent på Södertörns Högskola och ledamot i regeringens äldreforskarråd, där hon presenterade den senaste forskningen inom ämnet. Därefter följde ett öppet och reflekterande samtal mellan panelens deltagare; Barbro Gustavsson, Präst i Svenska Kyrkan – Trollhättan, Rasken Andreasson, känd för sitt långvariga arbete med Verdandi samt Wilma Hollertz och Sanna Nilsson, studenter på Högskolan Väst. Under samtalets andra hälft bjöds även publiken, totalt 15 personer, in i samtalet, med reflektioner och funderingar från bland annat kommunpolitiker, anhörigstödjare samt en före detta brevbärare.

Tillit eller otrygghet – samtal om äldreomsorgen Tidsskriften SocialPolitik, som är en av våra samarbetspartners i samtalsserien #lokalaperspektiv2022, har nu publicerat ett reportage om vårt senaste samtal i Trollhättan.

Inför eventet gjorde SocialPolitik en intervju med Magdalena Elmersjö: Relationer ger kvalitet i äldreomsorgen

INBJUDAN (Uppdaterad inbjudan 220316) Inbjudan lokalaperspektiv2022 tema omsorg och moral den 23 mars

(Tidigare inbjudan, ej uppdaterad: INBJUDAN - Omsorg och moral )

Facebook-event - Omsorg och moral

Varmt välkommen!

SAMTAL 1 - Barnfattigdom - 27 januari 2022

Den 27 januari bjöd FORSA Väst med samarbetspartners in till det första samtalet i serien #lokalaperspektiv2022 - tema barnfattigdom i Nordöstra Göteborg. Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, presenterade 2021 års rapport om Barnfattigdomen i Sverige, och med föredraget som grund fördes sedan ett samtal med Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen, Samira Abutaleb Rosenlundh, Rädda Barnen Göteborg och Kojo Ansah-Pewudie, vice ordförande i Socialnämnd Nordost. Samtalet sändes digitalt på Zoom och modereras av Zulmir Bečević, lektor och forskare vid Göteborgs Universitet. I samtalets senare kom deltagare på zoom med reflektioner och frågor till panelen. Vi var över 80 deltagare som deltog i samtalet.

"Växande barnfattigdom tas inte på allvar" SocialPolitik 220221

INBJUDAN - Barnfattigdom

Facebook-event Barnfattigdom