FORSA Småland

Vill du bli medlem i FORSA Småland? Registrera dig via bli.medlem.forsa.nu

Plusgirokonto: Medlemsavgift till FORSA Småland betalas via Plusgirokonto, 14 13 73 - 1.

Ordförande

Jesper Johansson
(jesper.johansson@lnu.se)

Vice ordförande

Ellen Parsland
(ellen.parsland@soch.lu.se)

Kassör

Mats Karlsson
(kapten.karlsson@hotmail.com)

Övriga ledamöter

Kulla Persson Kraft
(kulla.persson.kraft@lnu.se)

Maria Alm
(maria.alm@lnu.se)

Therese Magnusson
(therese.magnusson@lnu.se)

Mats Anderberg
(mats.anderberg@lnu.se)

Martha Alvarado Thofelt
(marlinnea@gmail.com)

Mikael Skillmark
(mikael.skillmark@ju.se)

Revisorer

Magnus Wallinder
(nusder_1011@hotmail.com)

Lena Lernå
(lena.lerna@lnu.se)

Revisorsuppleanter

Petra Höglund
(petra.hoglund1@gmail.com)

Anders Göransson
(anders.goranson@vaxjo.se)

Valberedning

Åsa Söderkvist Forkby
(asa.soderqvist@lnu.se)

Sofia Enell
(sofia.enell@lnu.se)

Martin Kvist
(martin.kvist@lnu.se)

Ledamot till riksförbundets styrelse

Ordinarie: Jesper Johansson

Ersättare: Martha Alvarado

FORSA Småland bjuder in till Digitalt FORSA-café!

FORSA Småland bjuder in till FORSA-café! När: Tisdagen den 28 september, kl. 16:00-17:30 Var: Digitalt café via plattformen Zoom

Torbjörn Kalin, doktorand i välfärd och socialvetenskap vid Högskolan i Jönköping, presenterar fynd f...

Under 2020 har fyra forsa café kunnat genomföras, trots begränsningarna som COVID-19 restriktionerna medför i samhället. Vissa av Caféerna har utifrån COVID 19 synpunkt genomförts via onlineverktyget zoom, där både åskådare och föreläsare har deltagit. För att läsa om de olika caféerna, klicka på lä...