FORSA Småland

Vill du bli medlem i FORSA Småland? Registrera dig via bli.medlem.forsa.nu

Plusgirokonto: Medlemsavgift till FORSA Småland betalas via Plusgirokonto, 14 13 73 - 1.

Ordförande

Jesper Johansson
(jesper.johansson@lnu.se)

Vice ordförande

Ellen Parsland
(ellen.parsland@soch.lu.se)

Kassör

Mats Karlsson
(kapten.karlsson@hotmail.com)

Övriga ledamöter

Kulla Persson Kraft
(kulla.persson.kraft@lnu.se)

Maria Alm
(maria.alm@lnu.se)

Therese Magnusson
(therese.magnusson@lnu.se)

Mats Anderberg
(mats.anderberg@lnu.se)

Martha Alvarado Thofelt
(marlinnea@gmail.com)

Mikael Skillmark
(mikael.skillmark@ju.se)

Revisorer

Magnus Wallinder
(nusder_1011@hotmail.com)

Lena Lernå
(lena.lerna@lnu.se)

Revisorsuppleanter

Petra Höglund
(petra.hoglund1@gmail.com)

Anders Göransson
(anders.goranson@vaxjo.se)

Valberedning

Åsa Söderkvist Forkby
(asa.soderqvist@lnu.se)

Sofia Enell
(sofia.enell@lnu.se)

Martin Kvist
(martin.kvist@lnu.se)

Ledamot till riksförbundets styrelse

Ordinarie: Jesper Johansson

Ersättare: Martha Alvarado

FORSA Småland bjuder in till Digitalt FORSA-café!

När: Tisdagen den 27 april, kl. 16:00-17:30

Var: Digitalt café via plattformen Zoom

Med anledning av Coronakrisen och risken för smittspridning vid fysiska möten bjuder FORSA Småland in till ett digitalt FORSA Café kring ett...

Under 2020 har fyra forsa café kunnat genomföras, trots begränsningarna som COVID-19 restriktionerna medför i samhället. Vissa av Caféerna har utifrån COVID 19 synpunkt genomförts via onlineverktyget zoom, där både åskådare och föreläsare har deltagit. För att läsa om de olika caféerna, klicka på lä...