Senaste nytt:

Nordisk Forsa-konferens i Reykjavik 2020
Den fjärde till sjätte november 2020 arrangerar de nordiska Forsa-föreningarna en gemensam konferens i Reykjavik, Island. Titel och tema för konferensen är: No one will be left behind: Social Work and Sustainability: Opportunities and Challenges for soci...

Förbundet för forskning i socialt arbete

I FORSA är det sociala arbetet i centrum, med frågor som:

  • Hur ska vi förena socialt arbete i teori och praktik?
  • Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför?
  • Hur ser förhållandet ut mellan praktik, utbildning och forskning i socialt arbete?

Bli medlem

För en levande debatt krävs dialog, därför vill vi att du deltar i det sociala arbetets utveckling!

Mer information och anmälan hittar du under bli medlem.

Gamla hemsidan

Hemsidan är nyligen uppdaterad och innehåller inte all information, om det är något du saknar kanske det finns på gamla sidan, annars är det bara att kontakta oss!