Senaste nytt:

Nordisk Forsa-konferens i Reykjavik 2020
Den fjärde till sjätte november 2020 arrangerar de nordiska Forsa-föreningarna en gemensam konferens i Reykjavik, Island. Titel och tema för konferensen är: No one will be left behind: Social Work and Sustainability: Opportunities and Challenges for soci...

Förbundet för forskning i socialt arbete

I FORSA är det sociala arbetet i centrum, med frågor som:

  • Hur ska vi förena socialt arbete i teori och praktik?
  • Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför?
  • Hur ser förhållandet ut mellan praktik, utbildning och forskning i socialt arbete?

Bli medlem

För en levande debatt krävs dialog, därför vill vi att du deltar i det sociala arbetets utveckling!

Mer information och anmälan hittar du under bli medlem.