Evenemang online

Som en anpassning till covid19-pandemin har evenemang som arrangeras av FORSAs lokalföreningar kommit ske i digital format. Det positiva med denna digitalisering är att evenemangen blir öppna för deltagare oberoende av avstånd.

Digitala evenemang kommer presenteras på denna sidan löpande allt efter som de planeras.

En hållbar socialtjänst 3 mars

Varmt välkommen till ett seminarium om utredningen ”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag SOU 2020:47”. Utredningen SOU 2020:47 innehåller flera förslag som, om de genomförs, har stor påverkan på det sociala arbetets praktik, utbildning och forskning. Petra Höglund är doktorand i socialt arbete (forskarskolan för yrkesverksamma inom socialtjänsten) och kommer presentera huvuddragen i utredningen om en ny Socialtjänstlag och lägga grunden för ett samtal om en hållbar socialtjänst. Forsa Riks bjuder in till seminariet den 3 mars klockan 16.00 - 17.30. Seminariet är ett samarrangemang med Forsas lokalavdelningar samt Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet. Så häng med och få koll på förslagen med hjälp av doktorand Petra och ta chansen och delta i ett samtal om en hållbar socialtjänstlag med socialarbetare - forskare, praktiker och studenter! Seminariet är kostnadsfritt och hålls på Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/2413335913

Bjud in socialarbetare och andra intresserade via vårt Facebookevent: https://www.facebook.com/events/919262205511845

Eller skriv ut inbjudan i PDF-format och sätt upp på din arbetsplats!"

World Social Work Day 16 mars

För att uppmärksamma World Social Work Day bjuder FORSA Syd in till lunchseminarium över Zoom tisdagen den 16/3 kl. 12.15-13.15. Under titeln ”Socialrådgivning på nätet – professionella utmaningar, strategier och metoder” berättar Nataliya Thell om sitt pågående forskningsprojekt om hur information och rådgivning ges via socialtjänstens anonyma internet-forum och chatt. Forskningsstudien syftar till att identifiera de utmaningar som professionella upplever när de ger information, stöd och råd via forumet och chatten, samt strategier och metoder som används för att hantera dessa utmaningar.

Zoom-länk: https://lu-se.zoom.us/j/67947843496

För att få en indikation på hur många som tänker närvara ser vi gärna att du anmäler dig (obs: kostnadsfritt):

Inbjudan är öppen - dela den gärna i era nätverk!

Hälsningar, Styrelsen i FORSA Syd