HÄR PUBLICERAS LOKALA NYHETER LÖPANDE

2020-04-28 INFORMATION: Nytt bankgiro för inbetalning av medlemskap

FORSA Väst välkomnar Dig som medlem - teoretiker eller praktiker, forskare, studerande, yrkesverksam, förtroendevald eller på annat sätt ideellt arbetande - om du är intresserad av att verka för att stärka kunskapsutvecklingen inom socialt arbete.

Som medlem i FORSA får du Socialvetenskaplig tidskrift - den ledande svenska tidskriften som följer den vetenskapliga utvecklingen inom det sociala området. Du får förtur till olika FORSA-arrangemang, t ex FORSA symposier, temaseminarier, debatter, studieresor och forskningscirklar.

Registrera dig som medlem HÄR

Kostnaden är 345 kr/år. Studerande på grundutbildning betalar endast 175 kr/år och även då ingår Socialvetenskaplig tidskrift.

När du registrerat dig som medlem betalar du in medlemsavgiften på Bankgiro 5462-8508 och skriver dina initialer och födelseår (exempel: AA1980) som meddelande.

Välkommen!

FORSA Väst bjuder in till Medlemsmöte & Årsmöte 16 mars 2020

FORSA Väst har varit vilande ett par år men har under året 2019 fått nytt liv. I samband med årsmötet vill vi föra samtal om året 2020. Mötet äger rum måndagen den 16 mars mellan klockan 17.00-20.00. Vi bjuder på mat och dryck för att sedan föra samtal om framtiden för FORSA Väst!

Mingla och få en bit mat från klockan 17.00.

Medlemsmöte äger rum klockan 17.30 till 19.00.

Årsmöte äger rum klockan 19.00 till 20.00.

På medlemsmötet vill vi samtala om vilka evenemang och forum som FORSA Väst ska skapa, vara med i eller samverka för. I styrelsen tänker vi att nyckeln är att skapa meningsfulla mötesplatser och att medlemmar också får möjlighet att vara med och skapa de möten de behöver.

På årsmötet kommer vi att utse styrelse och andra ansvarsroller. Du som är medlem är varmt välkommen att delta i årsmötets diskussioner och beslut. Icke-medlemmar är välkomna att närvara och delta i diskussionerna i mån av plats. Se dagordning i inbjudan: FORSA Väst bjuder in till Medlemsmöte och Årsmöte 16 mars 2020.pdf

PLATS: Sal D205 på adressen Sprängkullsgatan 23 (våning 2). Institutionen för Socialt arbete, Göteborgs universitet.

Hör av dig:

  • om du är intresserad av att sitta med i styrelsen, hör gärna av dig till Margareta Carlén (margareta.carlen@hb.se),
  • om du vill ha en bit mat och/eller har allergier, senast den 13 mars eller så snart som möjligt till epost helena.falk.maki@gmail.com

Varmt välkommen hälsar styrelsen

Helena Mäki, Danka Miscevic, Emilia Wedin Kvick Katarina Hollertz, Markus Sundemo och Lotta Persson.

www.facebook.com/FORSAvast/