HÄR PUBLICERAS VÄSTS LOKALA NYHETER LÖPANDE

***2021-06-11 PROGRAM DEN 17 JUNI: Utredningen om en hållbar socialtjänstlag

FORSA inbjudan 17 juni 2021.pdf

FORSA program 17 juni 2021.pdf

Vi i FORSA är överväldigade av intresset inför evenemanget. Eventet kommer hållas på Zoom via en länk som tar upp till 300 deltagare. Vi vill därför be er som avsatt tid för evenemanget att logga in på Zoom i tid och stäng av ljud och bild så håller vi den bästa kvaliteten. 

Vi syns den 17 juni hälsar FORSA

Zoomlänk

Facebookevent

2021-05-31 En hållbar socialtjänstlag, den 17 juni

Lokalföreningar med Forsa riks arrangerar seminariet En hållbar socialtjänstlag. Utredningen SOU 2020:47 innehåller flera förslag som, om de genomförs, kommer ha stor påverkan på det sociala arbetets praktik, utbildning och forskning. Ändringsförslagen ligger på bordet och den 17 juni kl 13-16.00 har du chansen att lyssna och ställa frågor till Fredrik Hjulström, som 2019 - 2020 arbetade som utredningssekreterare med uppdraget att modernisera socialtjänstlagen och idag arbetar som socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Martin Börjeson, som är forskare och docent i socialt arbete, kommer sedan presentera och öppna upp för samtal om framåtriktade och kritiska perspektiv i sin presentation av socialtjänstutredningen. INBJUDAN

Zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/j/62744116877

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/956223021845265

Program och information publiceras på Forsas hemsida: http://forsa.nu/

2021-05-08 MEDLEMSBREV

Hej medlem i Forsa väst! FORSA arbetar för att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik. I år har vi haft fokus på socialtjänsten: känslohantering i socialtjänsten och utredningen om en ny socialtjänstlag.

Vi började året med “Känslor i socialtjänsten”. Den 13 januari 2021 arrangerade vi ett samtal om känslor och känslohantering i socialtjänsten. Fanny Holt är doktorand på Institutionen för socialt arbete i Göteborg, presenterade sitt forskningsområde emotioner i organisationer. I samtalet fick vi sedan lyssna till socialarbetaren Anna Strömberg och hennes erfarenheter som barnsekreterare.

Den 3 mars 2021 presenterade Petra Höglund, doktorand i socialt arbete (forskarskolan för yrkesverksamma inom socialtjänsten), huvuddragen i utredningen om en ny Socialtjänstlag. Eventet var ett samarr mellan Forsa riks med lokalavdelningar, samt Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.

Vi avslutar våren med ett längre seminarium “Utredningen om en hållbar socialtjänstlag”. Den 17 juni klockan 13-16.00 har du chansen att lyssna och ställa frågor till Fredrik Hjulström, som 2019 - 2020 arbetade som utredningssekreterare med uppdraget att modernisera socialtjänstlagen och idag arbetar som socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Martin Börjeson, som är forskare och docent i socialt arbete, kommer sedan presentera och öppna upp för samtal om framåtriktade och kritiska perspektiv i sin presentation av socialtjänstutredningen. Vi avslutar våren med ett längre seminarium “Utredningen om en hållbar socialtjänstlag”. Läs mer om eventet här: INBJUDAN

Utöver medlemsutskick kan du uppdatera dig om föreningen och följa förenings arbete via vår hemsida: FORSA VÄST

Vi finns även på Facebook. På Facebook tipsar vi om event som sker i väst. FACEBOOK

Vi i väst vill fortsätta arrangera viktiga och relevanta seminarier och samtal! Hör gärna av dig vad du tycker om de evenemang vi arrangerat hittills och om du har önskemål om teman framåt. Om du skulle vilja engagera dig i mer i föreningen och/eller om du har några frågor är det bara att höra av sig.

Jag hoppas att vi ses den 17 juni eller möts i något av föreningens kommande samtal under hösten 2021!

Med vänliga hälsningar Helena Mäki, ordförande

2021-02-17 FORSA Väst bjuder in till Medlem- & årsmöte 10 mars 2021

Medlemsmöte äger rum klockan 18.00 till 19.00.

Årsmöte äger rum klockan 19.00 till 20.00.

FORSA Väst bjuder in till medlemsmöte & årsmöte onsdagen den 10 mars. På medlemsmötet har vi fokus på att lära känna varandra i föreningen och samtala om vilka samtal och evenemang som vi i föreningen vill ha framöver. På årsmötet kommer vi att utse styrelse och andra ansvarsroller. Se bifogad Inbjudan till Forsa västs medlem- och årsmöte 10 mars 2021.docx

Du som är medlem är varmt välkommen att delta i årsmötets diskussioner och beslut. Motioner från betalande medlemmar och ska inkomna senast den 26 februari 2021. Motioner mejlas till ordförande Helena Mäki på följande e-postadress: helena.falk.maki@gmail.com

PLATS: Online på zoom, TRYCK HÄR FÖR ATT KOMMA TILL SEMINARIET

Vill du involvera dig i styrelsens arbete, eller nominera någon? Vi söker särskilt efter revisorer! Hör gärna av dig till Margareta Carlén på följande e-postadress: margareta.carlen@hb.se

Nyfiken på medlemskap? I FORSA Väst ingår Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland. På hemsidan kan du läsa mer om hur du blir medlem i föreningen: http://forsa.nu/bli-medlem

Varmt välkommen hälsar styrelsen Helena Mäki, Danka Miscevic, Emilia Wedin Kvick, Katarina Hollertz, Markus Sundemo, Zulmir Becevic och Lotta Persson

2021-02-01 Valberedningen söker DIG

Är du nyfiken på att engagera dig i FORSA västs styrelse?

Nu söker valberedningen DIG som vill vara med och driva föreningens arbete framåt. Valberedningen letar lite extra efter dig som vill engagera sig som revisor. Den 10 mars 2021 kommer föreningen hålla årsmöte.

Alla förslag och intresseanmälan tas tacksamt emot av Margareta Carlén på mejlen: margareta.carlen@hb.se

2021-01-12 Zoom-länk till "Känslor i socialtjänsten"

Eventet äger rum på zoom mellan klockan 17.30-19.00 onsdagen den 13 januari. Varmt välkommen att testa tekniken och mingla från klockan 17.15.

Tryck här för att komma in i samtalet

Eller här: https://gu-se.zoom.us/j/66163358249?pwd=TE5iMFA0ZVBJc0FZVS85NVBvUE1Ndz09

Meeting ID: 661 6335 8249 Passcode: 750817

Varmt välkommen!

2020-01-10 Uppdatering

Till eventet den 13 januari kommer även socialarbetaren Anna Strömberg! Så fantastiskt roligt att få höra Anna prata om sina erfarenheter som barnsekreterare och känslohantering inom socialtjänsten med Fanny Holt!

I början av nästa vecka publiceras en zoom-länk här och i eventet på Facebook.Vi ses på zoom!

2021-01-13 FORSA Väst presenterar Känslor i Socialtjänsten - Dialog med Doktorand Fanny Holt om pågående forskningsprojekt

Fanny Holt är doktorand på Institutionen för socialt arbete i Göteborg, och har som forskningsområde emotioner i organisationer, och specifikt professionellas emotioner inom den svenska socialtjänsten. Lyssna till Fannys forskningsresultat och bidra med dina reflektioner!

Om känslor i socialtjänsten: Situationen inom socialtjänsten beskrivs av många som problematisk. Hög arbetsbelastning, stressrelaterad ohälsa och höga ohälsotal kantar arbetslivet på socialkontoren. I mötet med klienter ställs särskilda krav att använda omätbara förmågor som omdöme och empati, medan organisationen ställer andra krav på̊ den anställde, exempelvis avseende budget, effektivitet, rättssäkerhet och objektivitet. Sammantaget ser vi en yrkeskår omgiven av både organisatoriska och individuella utmaningar. En stor andel av de besvär som socialsekreterare anger uttrycker sig i form av oro, ångest, sömnbesvär och stress, alltså sådana som på olika sätt relaterar till känslor. Syftet med studien är att bidra till en utökad förståelse av socialsekreterares känslor och känslohantering i relation till situationen i svensk socialtjänst och illustrera den komplicerade yrkesverklighet som socialsekreterare verkar inom.

Eventet kommer hållas på zoom den 13 januari 2021, kl 17.30 - 19.00. Zoom-länk till seminariet kommer publiceras här i början av januari och på FORSA Västs Facebook-sida.

Sprid gärna inbjudan genom att bjuda in till facebookeventet

Eller skriv ut bifogad inbjudan och sätt upp på din arbetsplats: FORSA Väst event 13 januari 2021.pdf

Varmt välkommen och God Jul - hälsar FORSA Väst!


2020-12-21 En julhälsning från styelsen i FORSA Väst

Kära medlem i FORSA Väst

Året 2020 blev nog inte som någon trott. Covid-19 har härjat i samhällskroppen och påverkar oss alla - både i det stora och det lilla. Vi i föreningen inledde året med storslagna planer och hade inplanerade evenemangen som vi behövde att skjuta upp.

Medan vi har följt läget i samhället har vi i styrelsen fortsatt ha samtal online, ägnat oss att lära känna varandra, konkretisera syfte och hur föreningen ska arbeta och praktiskt planera och idémässigt kring omställningen till event online.

För året 2021 tar vi ny kraft och bjuder in till ett online event den 13 januari 2021! Du hittar det under evenemang på facebooksidan eller som kommentar här i inlägget. Hoppas att vi ses där!

Vi i styrelsen önskar dig en god jul och ett gott nytt år och tackar för du varit medlem i år! Glöm inte att betala din medlemsavgift för 2021: https://ebas.forsa.nu/signups/index/5


2020-04-28 INFORMATION: Nytt bankgiro för inbetalning av medlemskap

FORSA Väst välkomnar Dig som medlem - teoretiker eller praktiker, forskare, studerande, yrkesverksam, förtroendevald eller på annat sätt ideellt arbetande - om du är intresserad av att verka för att stärka kunskapsutvecklingen inom socialt arbete.

Som medlem i FORSA får du Socialvetenskaplig tidskrift - den ledande svenska tidskriften som följer den vetenskapliga utvecklingen inom det sociala området. Du får förtur till olika FORSA-arrangemang, t ex FORSA symposier, temaseminarier, debatter, studieresor och forskningscirklar.

Registrera dig som medlem HÄR

Kostnaden är 345 kr/år. Studerande på grundutbildning betalar endast 175 kr/år och även då ingår Socialvetenskaplig tidskrift.

När du registrerat dig som medlem betalar du in medlemsavgiften på Bankgiro 5462-8508 och skriver dina initialer och födelseår (exempel: AA1980) som meddelande.

Välkommen!


FORSA Väst bjuder in till Medlemsmöte & Årsmöte 16 mars 2020

FORSA Väst har varit vilande ett par år men har under året 2019 fått nytt liv. I samband med årsmötet vill vi föra samtal om året 2020. Mötet äger rum måndagen den 16 mars mellan klockan 17.00-20.00. Vi bjuder på mat och dryck för att sedan föra samtal om framtiden för FORSA Väst!

Mingla och få en bit mat från klockan 17.00.

Medlemsmöte äger rum klockan 17.30 till 19.00.

Årsmöte äger rum klockan 19.00 till 20.00.

På medlemsmötet vill vi samtala om vilka evenemang och forum som FORSA Väst ska skapa, vara med i eller samverka för. I styrelsen tänker vi att nyckeln är att skapa meningsfulla mötesplatser och att medlemmar också får möjlighet att vara med och skapa de möten de behöver.

På årsmötet kommer vi att utse styrelse och andra ansvarsroller. Du som är medlem är varmt välkommen att delta i årsmötets diskussioner och beslut. Icke-medlemmar är välkomna att närvara och delta i diskussionerna i mån av plats. Se dagordning i inbjudan: FORSA Väst bjuder in till Medlemsmöte och Årsmöte 16 mars 2020.pdf

PLATS: Sal D205 på adressen Sprängkullsgatan 23 (våning 2). Institutionen för Socialt arbete, Göteborgs universitet.

Hör av dig:

  • om du är intresserad av att sitta med i styrelsen, hör gärna av dig till Margareta Carlén (margareta.carlen@hb.se),
  • om du vill ha en bit mat och/eller har allergier, senast den 13 mars eller så snart som möjligt till epost helena.falk.maki@gmail.com

Varmt välkommen hälsar styrelsen

Helena Mäki, Danka Miscevic, Emilia Wedin Kvick Katarina Hollertz, Markus Sundemo och Lotta Persson.

www.facebook.com/FORSAvast/