Nationellt FORSA Symposium 2022

Välkomna till nationellt FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete) symposium vid Linnéuniversitet i Växjö den 8–9 november. Symposiet har som mål att vara en nationell mötesplats för att i FORSA:s anda stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och praktik i socialt arbete genom att främja utvecklingen av kunskap och fördjupade diskussioner på lika villkor mellan olika aktörer och intressenter i det sociala arbetet.

Mer informations finns via symposiets hemsida: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2022/konferenser/forsa-8-9-nov-2022/