Inbjudan till Forsa seminarium om placerade barns hälsa

Inbjudan till Forsa seminarium om placerade barns hälsa

Många studier och kartläggningar har visat att barn i samhällsvård har betydligt sämre hälsa än andra barn. Det gäller såväl fysisk hälsa som tandhälsa, psykisk hälsa och vaccinationsgrad. Dessa barn har problem här och nu men också påtagligt fler problem under sin livstid. Under detta Forsa-seminarium presenteras dels ett avhandlingsprojekt om placerade barns hälsa, dels ett utvecklingsprojekt i Nacka kommun med fokus på förbättrad hälsa för dessa barn.

VÄLKOMNA till seminariet som genomförs via Zoom den 26/9, 2023 kl. 17.00 – 18.30. Seminariet är öppet för alla med intresse för dessa frågor.