Forsa Syd genomförda aktiviteter

Seminarium; Hållbar socialtjänst

Forsa Syd vill uppmärksamma gällande ett seminarium om utredningen ”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag SOU 2020:47”. Utredningen innehåller flera förslag som, om de genomförs, har stor påverkan på det sociala arbetets praktik, utbildning och forskning. Petra Höglund presenterar huvuddragen i utredningen om ny Socialtjänstlag. Petra är doktorand i socialt arbete (forskarskolan för yrkesverksamma inom socialtjänsten).

Forsa Riks bjuder in till seminariet, som är ett samarrangemang med Forsas lokalavdelningar samt Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.

Följ länk nedan för att hitta mer information samt länk till seminariet.

https://www.gu.se/evenemang/en-hallbar-socialtjanst

2020-12-07 Seminarie - Det sociala arbetet under pandemin

Forsa Syd arrangerade tillsammans med forskare vid Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet, ett seminarium (via zoom) måndagen den 7 december: ”Det sociala arbetet under pandemin”.

Carin Cuadra, Kristofer Hansson och Charlotte Petersson diskuterade hur pandemin påverkar det sociala arbetet. De utgick från pågående studier de bedriver och reflekterade över några frågor som uppkommit.

Länk till PowerPoint presentation från seminariet finner ni nedan.

Presentation Forsa Syd seminarium Covid 2020-12-07.pdf

Nästa artikel